Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2022-02-15 21:04:14 przez Czas2012

4 miliony złotych na inwestycje drogowe!

W Starostwie Powiatowym podpisano umowy na realizację trzech inwestycji drogowych na terenie trzech gmin za blisko 4 miliony złotych. Tadeusz Białka Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni podpisał umowę z Elżbietą Wesołowską z Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego na modernizację drogi w Ostrowie Szlacheckim i w Ostrowie Królewskim oraz z Oskarem Niezabitowskim z firmy PRODiM, który wykonywał będzie modernizację dwóch dróg powiatowych w miejscowościach Ujazd, Rdzawa, Kierlikówka i Kamionna oraz w Nieprześni i Sobolowie.

Pierwsza z inwestycji za blisko pół miliona złotych realizowana będzie w Ostrowie Szlacheckim i Królewskim. Powstanie prawie kilometrowy odcinek nowej nawierzchni wraz z wymianą podbudowy. Drogowcy wykonają nowe oznakowanie poziome, wzmocnią pobocza jak również wymienią przepust pod drogą – wyjaśnia Adam Korta starosta bocheński.

Druga inwestycja wyniesie prawie 1,8 miliona złotych i realizowana będzie w Nieprześni i Sobolowie. Zmodernizowany zostanie prawie 1,5 kilometrowy odcinek drogi z nową nawierzchnią na całej szerokości jezdni ułożonej na wzmocnionej podbudowie poprzez wykonanie jej stabilizacji spoiwem hydraulicznym.

Zakres prac obejmuje ponadto wymianę czterech przepustów wraz z umocnieniem i zabezpieczeniem wylotów korytkami betonowymi poprzez ich ułożenie w rowach. Ponadto wykonane będzie oznakowanie poziome, utwardzone pobocza, pogłębione i wyprofilowane rowy oraz udrożnione przepusty.

Natomiast trzecia z inwestycji, której koszt wyniesie ponad 1,7 miliona złotych, realizowana będzie na terenie Gminy Trzciana i przebiega przez Ujazd, Rdzawę, Kierlikówkę i Kamionną. Zmodernizowana zostanie droga na długości 2 kilometrów wraz z wzmocnieniem podbudowy. Powstanie nowa jezdnia, utwardzone pobocza, odnowione zostaną rowy i udrożnione przepusty pod zjazdami na całym odcinku drogi objętym robotami.

Powiat Bocheński pozyskał dofinansowanie z BGK w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację wspomnianych zadań, których zakończenie planowane jest w listopadzie.

Przy podpisaniu obecni byli także członkowie Zarządu Powiatu: starosta bocheński Adam Korta, wicestarosta Ryszard Drożdżak, Rafał Rudka, Marek Rudnik i Jerzy Błoniarz.

Info: Powiat Bocheński