Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2023-07-14 23:11:47 przez KacperGlod

4,5 mln złotych dla powiatu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Znane są już wyniki naboru w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków. Z zebranych od podatników pieniędzy dofinansowanie przyznano na ponad 4800 projektów. Łączna kwota wsparcia w tej edycji to 2,51 mld zł.

Program Odbudowy Zabytków właśnie wszedł w etap realizacji. Program ten w sposób kompleksowy odnosi się do zabytków usytuowanych na obszarze całego państwa, którego efekty doprowadzą do przywrócenia świetności wielu zabytków i mają służyć jako magnes przyciągający turystów. Pierwsze wybory w tym programie to ponad 4800 projektów na które zastało przeznaczone z budżetu państwa 2,51 mld zł. W kolejny etapie zostaną rozdysponowane środki w wysokości od 800 mln do 1 mld zł. Rządowy Program Odbudowy Zabytków kierowany jest do gmin, powiatów oraz województw. Polega na bezzwrotnym wsparciu inwestycji pieniędzmi podatników dot. renowacji i odbudowy zabytków. Dofinansowanie może pokryć do 98 proc. kosztów inwestycji, udział własny samorządu to minimum 2 proc.

Operatorem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków jest Bank Gospodarstwa Krajowego (przyjmował wnioski za pośrednictwem aplikacji Polski Ład), który będzie wypłacał środki z programu. Wnioski składane przez samorządy analizowała działająca przy KPRM komisja ds. wsparcia Programu. Komisja ta przygotowała rekomendacje, na podstawie których o przyznaniu dofinansowania decydował Prezes Rady Ministrów.

Aplikujący o dotację z Programu Odnowy Zabytków z terenu miasta Bochnia i powiatu bocheńskiego otrzymali:
- GMINA MIASTA BOCHNIA - Remont budowlano-konserwatorski ogrodzenia bazyliki p.w. św. Mikołaja w Bochni. 490 000,00 zł
- GMINA MIASTA BOCHNIA - Rewaloryzacja Zamku Żupnego w Bochni - etap pierwszy, ratunkowy. 803 500,00 zł
- Gmina Bochnia - Roboty budowlane przy budynku komunalnym w Chełmie 550 000,00 zł
- Gmina Bochnia - Roboty budowlane przy budynku Ośrodka Zdrowia w Proszówkach 290 000,00 zł
- Gmina Bochnia - most łączący Proszówki i Krzyżanowice 400.000,00 zł
- POWIAT BOCHEŃSKI - Remont konserwatorski kaplicy Matki Boskiej Bocheńskiej z Bazyliki Mniejszej pw. św. Mikołaja Biskupa w Bochni 499 800,00 zł
- POWIAT BOCHEŃSKI - Konserwacja techniczna i estetyczna nawarstwień malarskich w prezbiterium kościoła pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Pogwizdowie 539 000,00 zł
- POWIAT BOCHEŃSKI - Prace konserwatorskie zabezpieczające budynki Zespołu Dworskiego w Ostrowie Szlacheckim – etap I – dofinansowano w kwocie 3 430 000 zł

K. Stompór

Foto: Powiat Bocheński