Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-07-13 14:57:54 przez system

47 wniosków do Budżetu Obywatelskiego

Od 6 czerwca do 8 lipca trwał nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego Bochni na 2017 r. Do Urzędu Miasta wpłynęło łącznie 47 projektów, w tym 16 z propozycjami zadań ogólnomiejskich oraz 31 z zadaniami w ramach poszczególnych osiedli. W porównaniu do zeszłej edycji BO widać duży wzrost liczby projektów, kiedy pod głosowanie poddano ich 38.

Wartość zgłoszonych projektów ogólnomiejskich to ponad 1 mln zł, natomiast osiedlowych ponad 900 tys. zł. Kwota zaplanowana na projekty miejskie w budżecie Bochni to 230 tys. zł, a osiedlowe 770 tys. zł.

Do 1 sierpnia trwała będzie weryfikacja zgłoszonych projektów zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym, po którym opublikowana zostanie ich ostateczna lista.

Głosowanie nad projektami odbędzie się w dniach 18 do 25 września ,zarówno w formie tradycyjnej w lokalach wyborczych, jak i poprzez aplikację internetową.

Realizacja wybranych zadań odbędzie się na przestrzeni 2017 r.