Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-12-01 20:17:11 przez system

50 starostów zjechało do Bochni

Prawie 50 starostów z całej Polski zjechało do Bochni, by wziąć udział w dwudniowym posiedzeniu Zarządu Związku Powiatów Polskich.

Zarząd Związku Powiatów Polskich wspólnie z przewodniczącymi Konwentów i członkami Komisji Rewizyjnej dyskutują m.in. nad projektem budżetu, algorytmem podziału części oświatowej subwencji ogólnej czy kontraktowaniem przez szpitale powiatowe usług medycznych w 2016 r. Przedstawiono informację na temat możliwości informatyzacji zadań związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdawczości.

Uczestnicy obrad zapoznali się z informacją przedstawiciela Departamentu Transportu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce w sprawie wprowadzenia nowego zawodu kierowca-mechanik - perspektywy dla rynku pracy. Wspólnie z Przewodniczącym senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz przedstawicielem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dyskutowano nad stanem wdrażania CEPiK 2.0 i nad problemami funkcjonowania samorządu powiatowego w perspektywie rozpoczynającej się kadencji parlamentu. Podjęto również uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego finansowania wynagrodzenia pielęgniarek w domach pomocy społecznej.
Podczas dwudniowego pobytu uczestnicy Zarządu ZPP zwiedzili Kopalnię Soli w Bochni.

Związek Powiatów Polskich jest stowarzyszeniem, którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach. Celem ZPP jest również prowadzenie oraz wspieranie prowadzonej przez swych członków działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, a także wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

Związek Powiatów Polskich realizuje swe zadania m.in. poprzez reprezentowanie powiatów na forum krajowym i międzynarodowym, inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządów terytorialnych oraz inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw mających wpływ na rozwój społeczności powiatowych.

Związek Powiatów Polskich skupia obecnie 305 powiatów i miast na prawach powiatów (w Polsce jest 380 powiatów, w tym 66 to miasta na prawach powiatu (powiaty grodzkie), a 314 to ziemskie.