Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-11-17 20:36:29 przez system

50 tysięcy dla strażaków-ochotników

Starosta bocheński Ludwik Węgrzyn przekazał 17 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Bocheńskiego sprzęt pożarniczy oraz umundurowanie zakupione w ramach dotacji, jaką Zarząd Powiatu przeznaczył na ten cel.

- Dziękuję w imieniu wszystkich za wzmacnianie potencjału ratowniczego i budowanie systemu ochrony przeciwpożarowej. Wiem, że potrzeby sprzętowe są duże nie mniej jednak, bardzo się cieszę ze z roku na rok jednostki są coraz lepiej wyposażone, a sprzęt pozwala stworzyć jeden wspólny spójny system straży, która ma największe zaufanie społeczne - mówił starosta.

Jednostki otrzymały następujący sprzęt:
OSP Bessów - agregat prądotwórczy wraz z oświetleniem,
OSP Połom Duży - motopompa półszlamowa,
OSP Rajbrot - wymiana urządzenia selektywnego alarmowana,
OSP Mikluszowice - ubrania przeciw szerszeniom oraz ubrania koszarowe i drabina teleskopowa,
OSP Ispinia - torba PSP-R1,
OSP Łazy - obuwie specjalne i hełmy,
OSP Zbydniów - pilarka spalinowa,
OSP Kierlikówka - selektywne alarmowanie,
OSP Kamionna - ubrania specjalne, radiotelefon nasobny wraz z ładowarką, latarka kątowa wraz z ładowarką,
OSP Łąkta Górna - defibrylator,
OSP Lipnica Murowana - rękaw przeciwpowodziowy,
OSP Sobolów, Borek, Grobla, Siedlec, Rozdziele - ubrania specjalne.

Oprócz tego za pieniądze powiatu zmodernizowano remizę OSP Dołuszyce.

Zarząd Powiatu przeznaczył również 70 tys. zł na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni.