Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-11-30 10:28:13 przez system

5,6 miliona na "Park rodzinny Uzbornia"

26 listopada Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę dotyczącą dofinansowania projektów złożonych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Miasto Bochnia otrzyma dofinansowanie na projekt "Park rodzinny Uzbornia" w wysokości aż 5,6 miliona złotych!

Koń jaki jest, każdy widzi – brzmi znane powiedzenie i z tego powodu nie ma co roztrząsać nad obecnym stanem lasku, kiedyś szumnie zwanego Parkiem Uzbornia. Okazuje się jednak, że z każdej sytuacji jest wyjście. Gdy w 2007 roku przyjęto koncepcję zagospodarowania tego rozległego (13,79 hektara) terenu wielu powątpiewało, czy jest to w ogóle realne. Teraz widać, ze pomysł zagospodarowania tej jednej z największych enklaw leśnych w mieście znalazł zrozumienie u władz województwa, które podjęły decyzję o dofinansowaniu projektu największą, jak dotąd, sumą pieniężną.

Ogólnym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności miasta poprzez udostępnienie wielofunkcyjnego parku, służącego lokalnej społeczności a także turystom.

W projekcie podzielono teren całego parku na dwie części, biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu i walory przyrodnicze,
Pierwszą część podzielono na następujące strefy:
• strefę wypoczynku pasywnego, w której znajdować się będą pomosty wypoczynkowe, zegar słoneczny, schody napowietrzne w koronach drzew, stanowisko dokumentacyjne,
• strefę reprezentacyjną, w której zlokalizowany jest istniejący pomnik pamięci, aleja honorowa, deptak, tafla wodna.
• strefę cichą (kontemplacyjną), wyposażoną w ławeczki, 3 poziomy spacerowe, drewniany taras nazwany „miejscem zadumy”,
• strefę rowerów górskich,
• strefę wypoczynku aktywnego, w skład której wchodzi kompleks boisk (do gry w mini piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, krykieta), rampa dla wrotkarzy, stoliki szachowe, elementy ścieżki zdrowia, boisko do gry w siatkówkę plażową wraz z trybuną oraz mini amfiteatr.

Część drugą przeznaczono głównie dla dzieci mniejszych pod opieką rodziców oraz dla osób pragnących zachować tężyznę fizyczną. W terenie wydzielono następujące strefy:
• w części północnej (płaskiej) terenu strefę zabaw dla dzieci pod opieką rodziców;
• w części południowej (o stromym pochyleniu) tor saneczkowy oraz ścieżkę zdrowia.

Planowany okres realizacji inwestycji: I kwartał 2010- III kwartał 2011 roku. Szacunkowy koszt projektu 8.101.219 zł, w tym kwota dofinansowania 5.670.853 zł (70% wartości projektu). Pozostałą kwotę (ok. 2,5 mln zł) wyasygnuje miasto.