Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-03-02 17:59:30 przez system

6 milionów dla powiatu z MSWiA

Powiat bocheński otrzymał dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Promesa w wysokości 6 milionów złotych zostanie przeznaczona na odbudowę infrastruktury drogowej, która została mocno uszkodzona podczas powodzi w 2010 roku.

Rządowa dotacja zostanie przeznaczona na odbudowę trzech mostów w Kobylcu, Lipnicy Górnej i Bogucicach oraz remont drogi powiatowej na odcinku Ostrów Królewski - Rzezawa.

Otrzymanie tych środków to niewątpliwie kolejny sukces powiatu, dzięki pracy wielu ludzi, za którą im dziękuję, będzie możliwa modernizacja obiektów, których stan techniczny wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu- mówi Jacek Pająk starosta bocheński.

Prace przy tych obiektach rozpoczną się zaraz po wyłonieniu wykonawcy w trybie ustawy zamówień publicznych, a trwać będą do końca roku- dodaje starosta

Z terenu Powiatu Bocheńskiego promesy otrzymały także wszystkie samorządy gmin i miast:
Gmina Bochnia - 1 200 000 tys złotych na zadania:
- Remont kładki wiszącej nad rzeką Rabą, łączącej Damienice z Bochnią
- Remont kładki wiszącej nad rzeką Rabą, łączącej Majkowice z Mikluszowicami
- Remont infrastruktury drogowej - droga Proszówki Rajszula - II etap
- Remont infrastruktury drogowej - droga Siedlec
Miasto Bochnia - 300 000 złotych na zadania:
- Remont ul. Urbana- sięgacz 1
- Remont ul. Urbana- sięgacz 2
- Budowa ul. Kaima boczna
Gmina Drwinia - 600 000 złotych na zadania:
- Remont drogi przez Podborze od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej
- Remont elewacji Ośrodka Zdrowia w Świniarach - z układem komunikacji wewnętrznej
- Remont drogi Obwodnica w Ispini
- Remont drogi Gawłówek - Bajka w Gawłówku
- Remont drogi Galopówka do szkoły
Gmina Lipnica Murowana - 850 000 złotych na zadania:
- Remont drogi "Wyski Dział" - Lipnica Górna
- Remont drogi "Dominiczna Góra - zbiorniki" - Rajbrot oraz rzeki Uszwicy
- Remont drogi "Uliczka pod Kościołem" - Lipnica Murowana
- Remont drogi "Brzeziny" - Rajbrot
- Remont drogi "Podlas" - Lipnica Dolna oraz rzeki Uszwicy
Gmina Łapanów - 3 100 000 złotych na zadania:
- Odbudowa boiska sportowego w Łapanowie
- Remont drogi gminnej nr K 580189 Kobylec - Wielka Góra - Kanada wraz z remontem uszkodzonych dwóch przepustów w ciągu w/w drogi
- Remont drogi gminnej nr K 580194 Lubomierz - Kurniki - do rzeki w msc. Lubomierz etap I
- Remont drogi gminnej nr K 580206 Sobolów - Cmentarz - Buczyna
- Remont drogi gminnej nr K 580163 Boczów - Brzezowa
Gmina i Miasto Nowy Wiśnicz - 700 000 złotych na zadania:
- remont drogi gminnej G580284K Kopaliny - Stary Wiśnicz
- remont mostu, betonowy sklepiony na potoku Leksandrówka
- remont Boiska sportowego LKS "Gryf"
Gmina Rzezawa - 280 000 złotych na zadania:
- Remont drogi gminnej do Os. Piaski k/Kowalczyka w m. Borek
- Remont drogi gminnej za szkołą k. Gorczycy w m. Krzeczów
- Remont drogi gminnej w m. Bratucice
- Remont drogi gminnej w m. Rzezawa - ul. Gaj
Gmina Trzciana - 250 000 złotych na zadania:
- Odbudowa drogi Kamionna - Stolarnia
- Odbudowa drogi Łąkta Dolna - Pasternik
Gmina Żegocina - 1 100 000 złotych na zadania:
- Odbudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Łąkcie
- Odbudowa drogi gminnej "Przysłop" w Żegocinie
- Odbudowa drogi gminnej Żegocina – Mariany
- Odbudowa drogi gminnej Bełdno – Krzyżówka – Wieś
- Odbudowa drogi gminnej "Skolnik" w Rozdzielu

Małopolsce przydzielono 186 670 tys. zł na odbudowę po powodzi. Dzięki tym środkom małopolskie samorządy będą mogły wyremontować drogi, mosty i budynki komunalne.

  • Jako powiat włączyliśmy się również w starania o pozyskanie środków na remont drogi wojewódzkiej w Drwini, na którą udało się uzyskać dofinansowanie na wykonanie łącznie prawie 1,5 km nawierzchni oraz 6 przepustów – mówi wicestarosta Tomasz Całka.

Wręczenie promes odbędzie się 13 marca w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Pieniądze na usuwanie skutków powodzi pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. Samorządy otrzymają dotacje po wyłonieniu wykonawców inwestycji i podpisaniu umów z wojewodą małopolskim. Samorządy muszą przeznaczyć otrzymane dofinansowanie na odbudowę tych obiektów, które zostały uwzględnione wcześniej w protokołach komisji wojewody ds. weryfikowania szacunków strat w infrastrukturze komunalnej.