Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-07-10 19:15:10 przez system

60 tys. zł na ochronę zabytków w powiecie bocheńskim

W Starostwie Powiatowym w Bochni wręczono symboliczne czeki gwarantujące przyznanie dofinansowania na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu bocheńskiego.

Wielu właścicieli zabytków, szczególnie parafii nie ma wystarczających środków na renowacje tych cennych architektonicznie i historycznie obiektów. Dlatego wspieramy je dotacjami. Powiat od 2011 roku przeznaczył na ten cel ponad 300 tysięcy złotych- podkreśla Adam Korta, starosta bocheński.Taka kwota z budżetu powiatu pozwoli odnowić i odrestaurować aż 9 obiektów położonych na terenie powiatu bocheńskiego m.in. Bazylikę św. Mikołaja w Bochni, ołtarz w kaplicy św. Kingi w Kopalni Soli czy też dach na zamku w Wiśniczu. Dotacja została przyznana została przez Radę Powiatu w tym roku w dwóch turach podczas sesji w kwietniu oraz w czerwcu.

Pełna lista beneficjentów:
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Anny w Łapczycy, Konserwacja polichromowanego sklepienia murowanego w zakrystii kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łapczycy - 8 000

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B.M w Brzeźnicy - Pełna konserwacja techniczna i estetyczna dekoracji malarskiej (polichromii) ściany północnej prezbiterium - 8 000

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Żegocinie - Zakup instalacji przeciwwłamaniowej do kościoła pw. św. Mikołaja w Żegocinie - 6 000

Jerzy Silberring, Kraków - Remont i konserwacja oraz rekonstrukcja stolarki zewnętrznej na poziomie parteru zabytkowej Willi pod Kozłem w Bochni - 5 000

Parafia rzymskokatolicka pw. Ducha św. w Chronowie - Konserwacja i odnowa chrzcielnicy barokowej, polichromowanej z XVII/XVIII w zabytkowym kościele pw. Ducha św. w Chronowie - 5 000

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa w Bochni - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji gotyckiego kościoła pw. św. Mikołaja Bpa w Bochni – remont 2 przypór przy kruchcie od strony południowej elewacji - 20 000

Kopalnia Soli Bochnia, sp. z o.o. Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza pw. św. Kingi z kaplicy św. Kingi w Kopalni Soli w Bochni, w zakresie mensy ołtarzowej z polichromowanym antepedium - 2 000

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Chełmie - Ołtarz główny w kościele parafialnym w Chełmie – obraz „Chrzest Pański” - 2 000Muzeum Ziemi Wiśnickiej w Nowym Wiśniczu – Zamek Kmitów i Lubomirskich - remont pokrycia dachowego (roboty blacharsko-dekarskie) w obrębie dziedzińca wewnętrznego - 4 000