Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-09-15 01:00:41 przez system

70. Rocznica Napaści Radzieckiej

Obchodząc 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej, rozpoczętej atakiem Niemiec na Polskę, nie sposób zapominać o innej, równie dramatycznej dacie, jaką był 17 września 1939 r.- moment przekroczenia wschodniej granicy Rzeczpospolitej przez Armię Czerwoną.

W jej wyniku doszło do załamania wszelkich szans na skuteczną obronę Polski przez jednym i drugim agresorem. Niemcy i ZSRR podzieliły się terytorium napadniętego kraju, i o ile tereny zagarnięte przez Hitlera wróciły później do Polski, to wiele ziem wschodnich Rzeczpospolitej włączono, jak się okazuje - na trwałe, w sowieckie imperium.

Innym, dramatycznym wynikiem 17 września były śmierć, zsyłki, więzienia, obozy pracy i tułaczka setek tysięcy obywateli polskich. Symbolem męczeństwa Polaków na Wschodzie jest oczywiście Katyń, ale innych, mniej znanych miejsc, gdzie ginęli Polacy tylko za to, że byli Polakami, jest o wiele więcej. Ich wszystkich obejmujemy pamięcią, przyjmując za motto słowa generała Andersa, wypowiedziane o ofiarach Katynia: ""A gdybym zapomniał o nich, Ty, Boże wielki na niebie, zapomnij o mnie"

W czwartek 17 września, dokładnie w 70 rocznicę ataku ZSRR na Polskę, odbędą się w naszym mieście rocznicowe obchody.

Oto ich program:

godz. 10.00 - trasa północno-zachodnia: sadzenie dębów katyńskich
godz. 11.00 — kino "Regis": prezentacja filmu "Wrzesień 1939" cz. II
godz. 16.30 - pomnik gen. Leopolda Okulickiego:
- modlitwa za ofiary sowieckiej agresji
- okolicznościowe przemówienia
- Apel Poległych
- składanie wiązanek
godz. 17.30 - Muzeum im. Stanisława Fischera: Czwartkowe Spotkanie Muzealne, Ryszard Rybka "Znaczenie garnizonu bocheńskiego w okresie II Rzeczpospolitej i jego wkład w obronę państwa we wrześniu 1939 roku".