Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2021-03-26 21:46:44 przez Czas2012

7,5 mln zł dla Lipnicy Murowanej, Żegociny, Trzciany i Iwkowej!

W czwartek (25.03) w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie ogłoszono wyniki naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich. Przyznane przez Rząd wsparcie w wysokości ponad 294 mln zł trafi aż do 82 gmin na terenie naszego województwa.

Dofinansowanie, które ma na celu zrekompensowanie strat związanych z ograniczeniem ruchu turystycznego spowodowanego trwającą od roku pandemią, zostanie przeznaczone na budowę lub modernizację ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, a także komunalnej m.in. szlaków pieszych i rowerowych, placów i deptaków, punktów widokowych, parkingów, obiektów kultury regionalnej, dróg, chodników, a nawet oczyszczalni ścieków.

Funduszu wsparcia dla gmin górskich opracowany został przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii z inicjatywy szefa tego resortu – wicepremiera Jarosława Gowina oraz odpowiedzialnego za turystykę – wiceministra Andrzeja Guta-Mostowego.

Wśród gmin które otrzymały dotację są również 4 samorządy z regionu bocheńsko-brzeskiego. Lipnica Murowana otrzyma 1 440 645 zł, Trzciana – 1 452 368 zł, Żegocina – 1 286 822 zł, a Iwkowa – 3 270 620 zł.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone m.in. na:
– zaprojektowanie i budowę pierwszej części elementów ścieżki pieszo-rowerowej, jako łatwiejszej alternatywy dla równoległego czarnego szlaku turystycznego na trasie Lipnica Murowana–Iwkowa;
– budowę wieży widokowej na szczycie Kamionnej wraz ze ścieżką rowerową, parkiem linowym i skateparkiem,
– rewitalizację placu przy basenie w Łąkcie Górnej;
– urządzenie placu zabaw przy altanie rowerowej w Bełdnie,
– rozbudowę systemu zaopatrzenia w wodę oraz budowę chodnika na terenie gminy Trzciana,
– modernizację i rozbudowę szlaków turystycznych oraz zwiększenie miejsc parkingowych w gminie Iwkowa.

Serdecznie gratuluję samorządom z naszego regionu zgłoszenia do programu ciekawych pomysłów i rozwiązań. Gorąco ufam, iż po ukończeniu zaplanowanych inwestycji znacząco zwiększy atrakcyjność turystyczna zarówno Ziemi Bocheńskiej, jak i Ziemi Brzeskiej. Dziękuję za dotychczasową dobrą współpracę włodarzom wymienionych gmin – Tomaszowi Gromali, Cezaremu Stawarzowi, Wojciechowi Wronie i Bogusławowi Kamińskiemu – mówi poseł Stanisław Bukowiec. Cieszę się, że jednym z projektów jest budowa wieży widokowej na szczycie Kamionnej. Z pewnością będzie to niezwykła atrakcja, przyciągająca wielu turystów. Już w maju 2019 roku wspólnie z wicemarszałkiem Tomaszem Urynowiczem i wójtem Cezarym Stawarzem rozmawialiśmy na temat tej inwestycji – na szczycie góry.

Inf.prasowa