Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-02-27 22:08:33 przez system

760 lat miasta: Teofil Wojciechowski wyróżniony

Podczas dzisiejszego spotkania zorganizowanego przez władze miasta Bochnia w hali widowiskowo-sportowej z okazji 760 rocznicy nadania Bochni praw miejskich dr hab. Teofil Wojciechowski, były burmistrz, otrzymał z rąk obecnego włodarza statuetkę z brązu oraz wyróżnienie.

Tegoroczne spotkanie samorządowców oraz elit bocheńskich odbyło się w szczególnej atmosferze. Urodziny miasta to okazja nie tylko do fetowania ale także do podsumowań oraz wyróżnień. Na hali widowiskowo-sportowej zebrało się ok 200 osób. Przybyli posłowie, dyrektorzy, kierownicy, samorządowcy, przedstawiciele instytucji oraz firm prywatnych. Początkiem spotkania było przemówienie pana burmistrza miasta Stefana Kolawińskiego, w którym znalazły się wszystkie dotychczasowe osiągnięcia jakie na przestrzeni dalszych i bliższych lat udało się w Bochni osiągnąć. Burmistrz wspominał nie tylko o osiągnięciach i jubileuszach lokalnych firm ale także o lokalnych inwestycjach samorządowych jak Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarcza, park Uzbornia czy planowany wielopoziomowy parking i monitoring miasta. Wspomniał o skutecznej obronie przeciw likwidacji sądu w Bochni oraz wyraził nadzieję, że w nadchodzącym roku bocheńska kopalnia pozostanie kopalnia samodzielną, o co władze miasta zabiegają od ponad roku. Po burmistrzu kolejno głos zabierali zaproszeni goście, posłowie oraz samorządowcy, gratulując Bochni jubileuszu oraz podsumowując historyczne wydarzenia, a także ostatnie inwestycje.

Punktem kulminacyjnym jednak było nadanie wyróżnienia dr hab. Teofilowi Wojciechowskiemu, pierwszemu burmistrzowi miasta Bochni po przełomowym roku '89. Od urzędującego burmistrza otrzymał statuetkę z brązu oraz wyróżnienie w którym czytamy m.in.:

Wyróżnienie ustanowione w roku 760-lecia lokacji miasta mocą swoją nadaję w tymże roku jubileuszowym Szanownemu Panu Teofilowi Wojciechowskiemu

*Doktorowi habilitowanemu, pierwszemu burmistrzowi Miasta Bochni w wolnej Polsce, który sprawował swój urząd w latach 1990 – 1998, wytrawnemu znawcy historii górnictwa bocheńskiego i historii Bochni, autorowi wielu publikacji dotyczących tych zagadnień, w tym pierwszego przewodnika po mieście. *

*W uznaniu zasług na rzecz budowania lokalnej demokracji i wcielania w życie idei samorządności oraz ciągłej twórczej myśli, stałej dbałości o dobre imię i dobry byt naszego Solnego Grodu. *

Burmistrz Miasta Bochnia

Statuetka to rzeźba z brązu przedstawiająca postać księcia Bolesława V Wstydliwego, wzorowana na portrecie z Pocztu Królów i Książąt Polski Jana Matejki, wykonana przez Czesława Dźwigaja – artystę rzeźbiarza, profesora krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.