Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-02-26 19:31:08 przez system

88 tysięcy złotych na kulturę, sport i turystykę

Prawie 88 tysiące złotych dofinansowania przyznał Zarząd Powiatu w Bochni w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych powiatu bocheńskiego w zakresie kultury, turystyki i sportu w 2019 roku, które będą realizować organizacje pozarządowe i stowarzyszenia.

Do otwartego konkursu ofert wpłynęło łącznie 38 projektów. Spośród nich Zarząd Powiatu postanowił przyznać dofinansowanie dla 17 zgłoszonych projektów na kwotę 57 600 zł z zakresu kultury, 23 300 zł. przeznaczono na dofinansowanie 7 zadań z zakresu sportu, natomiast 7 000 zł. podzielono na 3 zadania z zakresu turystyki.
Organizacja koncertów, seminariów naukowych, rekonstrukcji historycznych, Maryjnego Zlotu Motocyklowego jak również święto gospodyń czy rajdy turystyczne, turnieje i olimpiady lekkoatletyczne to tylko nieliczne imprezy, które odbędą się w 2019 roku na terenie Powiatu Bocheńskiego.

Zadania z zakresu kultury, które otrzymały dofinansowanie:
1. Chór „Złota Jesień" - Organizacja koncertów: „Pieśni patriotyczne", Piosenki amerykańskie", Krakowiacy i górale"
2. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Spojrzeć w przyszłość – seminarium naukowe
3. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Okulickiej - Dziękujemy Ci Matko – organizacja III Maryjnego Zlotu Motocyklowego oraz XIII Festiwalu Piosenki Maryjnej
4. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Okulickiej - „Tutaj zostałem wysłuchany" – organizacja koncertu papieskiego oraz wydanie przewodnika sanktuaryjnego
5. Stowarzyszenie „Bocheńscy Patrioci" - Bochniacy na frontach wojny polsko-ukraińskiej 1919 – rekonstrukcja historyczna
6. Stowarzyszenie Rozwoju Połomia Dużego - III Połomska Sobótka
7. Stowarzyszenie „Prężna Gospodyni" - Święto Gospodyni 2019
8. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej - Wydawnictwo „Mieszkańcy południowej Bocheńszczyzny w walce o niepodległość Polski w XIX i XX wieku"
9. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO - Wydanie Almanachu I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wlk. w Bochni na rok 2018/19
10. OSP w Starym Wiśniczu - Orkiestra Dęta na ludową nutę
11. Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej - Wystawa plakatowa „Kariery chłopskich synów"
12. Stowarzyszenie Civitas Christiana - „Ziemia Bocheńska od przeszłości do teraźniejszości –kariery synów Ziemi Bocheńskiej"
13. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kropla Dobroci" - 12. Festiwal Piosenki „Integracja Malowana Dźwiękiem"
14. Podgórskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne - Skarby z Pradziadkowej Szuflady
15. Stowarzyszenie „Przyjazna Wolica" - Tradycje Wielkanocne na Bocheńszczyźnie
16. Stowarzyszenie „Artystyczna Dolina Raby" - Akademia Tradycji i Kultury w Artystycznej Dolinie.
17. Stowarzyszenie 60+ - XXII Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych

Zadania z zakresu turystyki, które otrzymały dofinansowanie:
1. PTTK O/Bochnia - XII Złazisko dla Młodzieży
2. PTTK O/Bochnia - IX Rodzinny Rajd Wiosenny
3. Stowarzyszenie „Bocheńscy Patrioci" - II Rajd Szlakiem cmentarzy I wojny światowej i operacji limanowsko-łapanowskiej w Powiecie Bocheńskim

Zadania z zakresu sportu, które otrzymały dofinansowanie:
1. LKS „Tarnavia" Tarnawa - Organizacja XII Memoriału Piłkarskiego im. Jerzego Kopanicy, wieloletniego prezesa klubu
2. LKS „Naprzód" Sobolów - Turniej piłkarski Młodziczek o puchar Starosty Bocheńskiego
3. LUKS „Sobolik" Sobolów - Organizacja turnieju tenisa stołowego o Puchar Ziemi Łapanowskiej
4. ULKS „Fajfer 2001" Łapanów - X Olimpiada Lekkoatletyczna
5. TS MOSiR Bochnia - XXVI Memoriał mjr. Bacy
6. TS MOSiR Bochnia - XXII Międzynarodowy Turniej Judo w Kopalni Soli w Bochni
7. Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej - XV Bieg Kmitów w Wiśniczu

Wnioski, które nie otrzymały dofinansowania zostały odrzucone przede wszystkim ze względów formalnych lub też otrzymały za małą ilość punktów przyznanych przez komisję opiniującą.