Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-11-11 19:45:57 przez system

97 lat temu Polska odzyskała niepodległość - uroczystości miejskie

Dziś w Bochni świętowano 97 rocznicę odzyskania niepodległości. Dzień ten zawsze obchodzi się uroczyście i w naszym mieście i w całym kraju. Tradycyjnie obchody zaczęły się w Bazylice św. Mikołaja. Finałem było złożenie wieców pod pomnikiem „Poległym za Wolność 1914-20”.

Bazylika jest co rocznie miejscem gdzie rozpoczynają się oficjalne obchody Święta Niepodległości. Msza zgromadziła licznych wiernych, którzy szczelnie wypełnili przestronne wnętrza Bazyliki. Po jej zakończeniu uformował się tradycyjny pochód, który poprzedzany orkiestrą salinarną, kompanią honorową komandosów oraz pocztami sztandarowymi, przeszedł pod pomnik na plantach. W tym roku przemarsz uatrakcyjniły dzieci przedszkolne które szły na samym czele pochodu. Machając małymi flagami towarzyszyły maszerującym do momentu rozpoczęcia oficjalnych przemówień.

Pod pomnikiem przemawiali starosta Ludwik Węgrzyn oraz burmistrz Stefan Kolawiński. W przemówieniach przewijały się wątki zastanowienia nad patriotyzmem, historią i poświęceniem dla ojczyzny. Po nich, przez ppor. Piotra Dylewskiego z XVI Batalionu Powietrzno-Desantowego w Krakowie, odczytany został uroczysty Apel Poległych zakończony salwą honorową. Ostatnią częścią ceremonii było składanie kwiatów pod pomnikiem, przed którym wartę zaciągnęli harcerze z Hufca ZHP Bochnia. Delegacji z kwiatami było kilkadziesiąt. Kwiaty złożono od samorządu powiatowego i miejskiego, partii politycznych, licznych zakładów pracy, instytucji państwowych i samorządowych, szkół i placówek oświatowych.

Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze polskie święto państwowe obchodzone dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów i niewoli, podczas których Polska wymazana była z map europy. Święto listopadowe zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937 przez piłsudczyków, którzy nawiązując do daty 11 listopada chcieli podkreślić dzień kiedy to Rada Regencyjna Królestwa Polskiego przekazała Piłsudskiemu władzę. Wcześniej Święto Niepodległości obchodzono 3 maja. W II Rzeczypospolitej świeto odbyło się tylko dwa razy. Zniesione przez komunistów ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945. Przywrócono je w roku 1989.

Obecnie w Polsce Święto Niepodległości obchodzi się z pewnym niesmakiem i dysonansem poznawczym. Co roku podczas przemówień władze państwowe podkreślają w swych przemówieniach o tym, że obecnie możemy się cieszyć wolnością, suwerennością czy niepodległością państwa. Rzeczywistość jest jednak inna od słów. Polska z chwilą ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego przez ówczesnego prezydenta Lecha Kaczyńskiego straciła swoją suwerenność, a nasza niepodległość jest mocno nadwątlona. Obecnie prawo zatwierdzane w polskim parlamencie opiera się prawie wyłącznie na dyrektywach unijnych, które zobowiązani jesteśmy wykonywać, a prawo polskie podporządkować prawu unijnemu.