Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-06-23 19:18:06 przez system

Absolutorium dla starosty

XXVII sesja Rady Powiatu (22 czerwca) była też sesją absolutoryjną. Radni udzielili "rozgrzeszenia" staroście Ludwikowi Węgrzynowi za wykonanie budżetu w roku 2016.

Nie było żadnych uwag krytycznych ani dyskusji nad finansami starostwa. Mimo to dwóch radnych: Jacek Pająk i Krzysztof Kołodziejczyk wstrzymali się od głosu.

Dochody Powiatu w 2016 to 96 609 282, 71 zł, z czego 46 mln pochodzi z subwencji z budżetu państwa.Wydatki to kwota 92 257 925, 59 zł. Pozostała część stanowi nadwyżkę budżetową.

Tradycyjnie, najwięcej wydano na oświatę i wychowanie - 40, 5 mkn, pomoc i politykę społeczną - 14, 6 mln, transport i łączność - ok. 14 mln i administrację publiczną - 9, 5 mln.

W roku 2016 bezobocie na bocheńszczyźnie spadło do rekordowego poziomu 5,8%, przy 7,7% w skali kraju i 6,2 % w Małopolsce.