Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-05-29 17:51:40 przez system

Absolutorium dla Wójta Gminy Rzezawa

29 maja 2017 r. podczas XXXI Sesji Rady Gminy Rzezawa radni udzielili absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. Wójtowi Gminy Panu Mariuszowi Palejowi.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium poprzedzona była wystąpieniem Wójta, który przedstawił sprawozdanie z realizacji budżetu, przedstawieniem pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Tarnowie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedstawieniem pozytywnej opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Gminy Rzezawa w sprawie udzielenia absolutorium. W czasie sesji absolutoryjnej Wójt Gminy w swoim wystąpieniu podkreślił, iż miniony rok był czasem ciężkiej pracy obfitującej w pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych dla większości prowadzonych zadań inwestycyjnych na terenie gminy Rzezawa. Wszystkie zadania były realizowane terminowo, gmina nie miała na koniec roku żadnych zobowiązań wymagalnych. Wszystkie wydatki ponoszono celowo i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy danych nakładanych. Ostatecznie budżet Gminy Rzezawa po stronie dochodów zamknął się kwotą 40.324.908,58 zł zaś po stronie wydatków 40.794.717,04 zł. Podczas sesji Wójt Gminy Rzezawa Mariusz Palej podziękował wszystkim, którzy wspierali realizację budżetu za 2016 r. Przede wszystkim podziękował Radzie Gminy Rzezawa oraz Sołtysom za współpracę w tym zakresie. Docenił pracę wszystkich pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy, gdyż bez ich zaangażowania nie byłby wstanie podołać zadaniom stawianym przed nim przez Radę Gminy.