Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2024-07-02 16:26:29 przez Czas2012

Absolutorium i wotum zaufania - wielu radnych wstrzymało się od głosu

Na ostatniej sesji Rady Miasta któr odbyła się 27 czerwca, działo się dużo. Wystarczy wspomnieć, że czasowo było to posiedzenie trwające ponad 9 i pół godziny. Jednym z najważniejszych punktów było udzielenie przez Radę Miasta wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza miasta. W prawdzie czasowo (2023r) dotyczyło to działalności byłego buristrza Stefana Kolawińskiego, ale udzielone wotum zaufania i absolutorium zostało przegłosowane w odniesieniu już do urzędującej nowej Pani Burmistrz Magdaleny Łacnej.

Jak głosowali radni:

W sprawie wotum zaufania głosy rozłożyły się następująco:

za - (12): Maciej Buszko (BWS), Maciej Gawęda (B7), Urszula Golińska (KO),
Marcin Imiołek (BdB) , Katarzyna Korta-Wójcik (KO),
Jolanta Michałowska (KO), Roman Mocię (KO).
Sylwia- Pachota-Rura (B7), Marek Rudnik (BdB), Patryk Slamon,
Luiza Sawicka-Hofstede (B7), Leszek Stabrawa (B7);

wstrzymali się- (9): Jan Balicki (PiS), Marek Bryg (PiS), Andrzej Dygutowicz (PiS),
Bogdan Kosturkiewicz (PiS), Barbara Kucharska (PiS),
Grzegorz Pałkowski (PiS), Ireneusz Sobas (PiS), Rafał Sroka (PiS),
Barbara Szczygieł (PiS).

W sprawie absolutorium głosowano następująco:

za – (12): Maciej Buszko (BWS), Maciej Gawęda (B7), Urszula Golińska (KO),
Marcin Imiołek (BdB), Katarzyna Korta Wójcik (KO),
Jolanta Michałowska (KO), Roman Mocię (KO),
Sylwia Pachota-Rura (B7), Marek Rudnik (BdB), Patryk Salamon,
Luiza Sawicka-Hofstede ((B7), Leszek Stabrawa (B7);

przeciw – (2): Jan Balicki (PiS), Bogdan Kosturkiewicz (PiS);

wstrzymali się -(7): Marek Bryg (PiS), Andzrej Dygutowicz (PiS),
Barbara Kucharska (PiS), Grzegorz Pałkowski (PiS),
Ireneusz Sobas (PiS), Rafał Sroka (PiS), Barbara Szczygieł (PiS).

Jak łatwo zauważyć, głosy mają wyraźny podział partyjny. Co będzie dalej? Zobaczymy w sierpniu 2024, bo lipiec, tradycyjnie jest miesiącem przerwy urlopowej Rady Miasta.

K. Stompór