Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-06-05 17:02:10 przez system

Alarm w Rzezawie, pogotowia w Bochni i Drwini

W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Gróbka i potokach – Okulickim i Jodłowskim oraz pogorszającą się sytuacją o charakterze podtopień i powodzi na terenie gminy Rzezawa wójt gminy od godzin rannych 5 czerwca ogłosił alarm przeciwpowodziowy na terenie całej gminy.

Alarm obowiązuje aż do jego odwołania.

Alerty o troche niższej randze, czyli pogotowia przeciwpowodziowe, zostały wprowadzone na terenie miasta Bochni i gminy Drwinia.

Do godz. 16:00 w środę 5 czerwca w naszym powiecie zostało odnotowanych ponad 40 interwencji związanych z akcją przeciwpowodziową.

Zjawiska te wystąpiły głównie na terenie Bochni oraz północnej części naszego powiatu. Na terenie miasta najbardziej ucierpiał rejon ulic Łany, Partyzantów, Krzeczowska, Wygoda, Wodociągowa, Brzeźnicka.

Na terenie powiatu podtopienia objęły Borek, Gawłów i Krzeczów. Szczególnie groźna sytuacja występuje na terenie gminy Drwinia, gdzie zanotowano początki procesów, które w 2010 r. spowodowały, ze znaczna cześć gminy znalazła się pod wodą. Na wskutek wzrostu poziomu wody w rzece Drwince doszło do zamknięcia śluz umożliwiających odpływ wody z okolicznych terenów, co spowodowało powstanie rozlewisk i podtopienia obiektów. Dodatkowe zagrożenie powoduje intensywnie spływająca na teren gminy Drwinia woda z terenu Puszczy Niepołomickiej. Główne działania straży pożarnej na tym terenie to uszczelnianie i budowanie zapór z worków z piaskiem w celu zablokowania napływu wody, jak również odpompowywanie wody z miejscowości Drwinia – tutaj sprawdził się agregat pompowy wysokiej wydajności, zakupiony po ostatniej powodzi w 2010 r.

Na chwilę obecną sytuacja się stabilizuje, ze względu na ustanie opadów deszczu, nie napływają nowe zgłoszenia o podtopieniach, trwa usuwanie wody z obiektów i terenów wg kolejności zgłoszeń i stwierdzonych zagrożeń. Dalszy rozwój sytuacji uzależniony jest głównie od sytuacji pogodowej, ze względu na prognozy wystąpienia intensywnych opadów deszczu w ciągu najbliższych 24 godzin, utrzymywana jest stała gotowość operacyjna Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek OSP w rejonach zagrożonych.