Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-04-16 16:04:38 przez system

Łapanów cyfrowo mniej wykluczony

<html />

W I kwartale rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Łapanów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy poprzez: zapewnienie dostępu do Internetu dla 30 gospodarstw domowych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz 14 jednostek organizacyjnych gminy (szkoły, domy kultury, świetlice wiejskie), zakup 110 zestawów komputerowych, przeprowadzenie szkoleń dla grupy docelowej oraz dla uczniów szkół objętych projektem.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 039 350 zł, kwota dofinansowania to 883 447 zł, wkład własny gminy 155 902 zł.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu to październik 2014 r.