Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-03-10 08:53:45 przez system

Łapanów gospodarzem finału wojewódzkiego

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie będzie organizatorem Wojewódzkiego Finału Programu "Moja Mała Ojczyzna?. Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza, które jest organizatorem programu, wyróżniło Zespół za dotychczasowy udział i zakwalifikowanie się reprezentacji szkoły do II etapu Programu.

Finał wojewódzki odbędzie się w maju.

Program "Moja Mała Ojczyzna" ma służyć:
• pogłębieniu wiedzy na temat historii "małej ojczyzny" w powiązaniu z historią Polski, a przez to kształtowaniu więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej
• wielostronnej analizie takich wartości, jak ojczyzna, naród, obronność, demokracja i suwerenność
kształtowaniu postaw patriotycznych wśród uczestników Programu
• nabyciu wiedzy wykraczającej poza wiadomości książkowe o historii i teraźniejszości "swojej małej ojczyzny"
• rozwijaniu poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego
• przygotowaniu uczestników projektu do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez kształtowanie w młodych ludziach postawy odpowiedzialności i zaangażowania w realizację zadań im powierzonych mających na celu dobro wspólne.