Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-08-29 15:27:12 przez system

Łapanów: msze św. znów w starym kościele

24 sierpnia, po ponad 3-letniej przerwie spowodowanej tragiczną w skutkach powodzią z maja 2010 r., w zabytkowym kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w Łapanowie odprawione zostały msze św. Był to dzień szczególny, bo parafia w tym dniu przeżywała wspomnienie liturgiczne swojego patrona.

W nocy z 16 na 17 maja 2010 r. zalane zostało całe centrum Łapanowa do wysokości ok. 130 cm, domy w rynku i w stronę kościoła, liczne sklepy. Zalane też zostały obie świątynie, plebania i wikarówka. W nowym kościele utopione zostało aż do sufitu całe podziemie, gdzie znajdowały się: kaplica pogrzebowa i chłodnia dla zmarłych, magazyny i piece do ogrzewania kościoła oraz Warsztat Terapii Zajęciowej dla Niepełnosprawnych. Stary zabytkowy kościół został zalany do wysokości 130 cm. Zniszczenia były ogromne: zrujnowana posadzka kamienna z piaskowca, podtopione ściany, ołtarze i całe uposażenie kościoła. Powódź wyrządziła ogromne straty, sięgające ok. 3 mln zł. Już w 2010 r. przystąpiono do pierwszych prac polegających na sprzątaniu po powodzi, suszeniu ścian, naprawianiu szkód.

W starym kościele wyniesiono zalane meble i ławki, dokonano rozbiórki zniszczonej posadzki kamiennej z piaskowca, mens ołtarzowych, usunięto błoto popowodziowe, zdezynfekowano podłoże, wysuszono ściany, nawieziono podkład pod płytę, wykonano zbrojenie i położono pierwszą płytę betonową.

W 2011 r. przeprowadzono remont krypty grobowej z 1614 r. uszkodzonej w wyniku powodzi, w 2012 r. odtworzona została w całym kościele posadzka kamienna z piaskowca zniszczona przez powódź. W dużej części odrestaurowany został także głównym ołtarz, któremu przywrócono pierwotny kolor. Naprawione zostały także zniszczone przez powódź ławki. W 2013 r., po uprzedniej decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ławki zostały wymalowane na pierwotny kolor.

Foto: Andrzej Garbacki