Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-03-03 20:33:21 przez system

Łapanów tonie w długach

Pogarsza się sytuacja finansowa gminy Łapanów. 31 stycznia tego roku Regionalna Izba Obrachunkowa unieważniła dwie uchwały Rady Gminy: budżetową na rok 2018 oraz wieloletnią prognozę finansową. Niemal w ostatniej chwili skorygowano obydwie uchwały.

Zapewne niektórzy pamiętają, że jedną z pierwszych decyzji nowo wybranej Rady Gminy Łapanów było odrzucenie uchwały budżetowej na rok 2015. W normalnym trybie odrzucenie budżetu skutkuje votum nieufności dla wójta. Tyle, że Robert Roj był wówczas także wójtem nowo wybranym, a zakwestionowana uchwała była autorstwa jego poprzednika, Jana Kuliga. Zadłużenie gminy na koniec kadencji tego ostatniego wyniosło więcej niż krytyczne 60%. Robert Roj pozostał na stanowisku, ale raczej nie znalazł sposobu na wyjście z finansowej opresji.

W obecnej chwili, na kilka miesięcy przed jesiennymi wyborami do samorządów wygląda na to, że Łapanów wpadł w spiralę zadłużenia. Łączna kwota długów to 27, 8 mln, przy czym w ciągu roku gmina musi spłacić 2, 3 mln wszystkich rat kredytów. Same odsetki od zadłużenia to 570 tys. rocznie.

Gmina zastawiła niemal wszystkie budynki użyteczności publicznej, łącznie z siedzibą Urzędu, szkołami a także ujęciem wody i oczyszczalnią ścieków.

Co dalej? Czy po wyborach pojawi się nowy, genialny wójt, który naprawi błędy poprzedników? Czy też wcześniej Gmina będzie zmuszona ogłosić upadłość?

Uchwały RIO: 1 i 2

Foto z Wikipedia