Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-05-01 02:51:45 przez system

Łapanów – wojska specjalne w dni otwarte szkoły

Dzień Otwarty Zespołu Szkół w Łapanowie – przeprowadzony 29 kwietnia - zakończył się ogromnym sukcesem placówki.

Gimnazjaliści mieli możliwość poznania bogatej oferty kształcenia placówki. Aby imprezę uczynić ciekawszą, organizatorzy zatroszczyli się o wiele dodatkowych atrakcji dla zwiedzających placówkę. Nauczyciele poszczególnych kierunków kształcenia w przygotowanych klasopracowniach przybliżali specyfikę danego zawodu, przeprowadzali wśród zwiedzających konkursy oraz debaty młodzieżowe.

Zaprzyjaźnione komendy: Policji i Straży Pożarnej oddelegowały swych pracowników oraz sprzęt będący na wyposażeniu jednostek, aby zachęcić przyszłych licealistów do wybrania nauki w liceum o profilu bezpieczeństwo publiczne. Żołnierze Specjalnej Jednostki Wojskowej "Nil" prezentowali umundurowanie, broń, sprzęt wojskowy, a także zaprezentowali profesjonalny pokaz walk.

Właściciel firmy "Hydrosprzęt” - Wiesław Kukla - osobiście zdradzał gimnazjalistom swoją receptę na sukces, zachęcając młodych ludzi do solidnej nauki, zwłaszcza języków obcych oraz realizowania pasji i szukania swojej drogi życia.

Uczniowie zaprezentowali pokaz pomocy przedmedycznej, popisowo wykonali pokaz musztry. Z ogromnym aplauzem zostały przyjęte występy kapeli Fenix oraz zespołu hip-hopowego PPS, których członkami są uczniowie łapanowskiej szkoły. Ważnym elementem tej imprezy było także rozstrzygnięcie I Konkursu, poświęconego kapelanowi Wojska Polskiego, księdzu J.L. Ziółkowskiemu, zamordowanemu w Katyniu.

Gimnazjaliści, którzy zwiedzali placówkę w towarzystwie starszych kolegów - przedstawicieli samorządu uczniowskiego - w większości deklarowali chęć wstąpienia w szeregi uczniów szkoły.