Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-12-04 13:45:52 przez system

Łapanowski „Bezpieczny Senior”

W trosce o poprawę bezpieczeństwa osób starszych od kilku lat małopolska Policja prowadzi działania informacyjno-edukacyjne adresowane do tej grupy społecznej. Działania te odbywają się w szczególności w ramach współpracy z Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz Klubami Seniora funkcjonującymi we wszystkich powiatach Małopolski.

3 grudnia w Domu Kultury w Łapanowie policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bochni i Komisariatu policji w Nowym Wiśniczu spotkali się z seniorami lokalnej społeczności w ramach policyjnych działań profilaktyczno-edukacyjnych pod nazwą „Bezpieczny Senior”.

Celem tych działań jest przede wszystkim budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo osobiste, lokalne i społeczne a także uczenie właściwych postaw i zachowań zmierzających do wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń najczęściej dotykających tą grupę społeczną Małopolan.

Wśród tych zagrożeń wymienić można m.in.:
• oszustwa metodami „na wnuczka”, "na pracownika opieki społecznej”,
„na funkcjonariusza”, „na sprzedawcę” i inne,
• przestępstwa związane z bezpieczeństwem tzw. „wirtualnego pieniądza”, posługiwanie się kartą debetową, bankowość elektroniczna, oszustwa internetowe,
• szeroko rozumiane bezpieczeństwo w obszarze ruchu drogowego,
ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia liczby wypadków śmiertelnych
z udziałem pieszych powyżej 60 roku życia.

Wszystkim uczestnikom spotkania rozdano elementy odblaskowe, które w ramach akcji „Bezpieczny Senior” zakupiła Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Spotkanie w łapanowskim domu kultury było pierwszym z wszystkich planowanych spotkań z seniorami na terenie całego powiatu bocheńskiego w ramach działań „Bezpieczny Senior”.