Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2008-09-15 01:39:26 przez system

Archiwa łącznikiem krajów Europy Środkowej

Ponad 120 uczestników zgromadziło się w piątek 12 września w komorze ?Ważyn? bocheńskiej kopalni na konferencji naukowej ?Archiwa Europy Środkowej ? wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość?, współorganizowanej m.in. przez Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski i bocheński oddział Archiwum Państwowego w Krakowie.

Archiwiści świeccy i kościelni, którzy zjechali do Bochni z całej Polski, a także Słowacji, Ukrainy i Węgier, zwiedzili najpierw podziemną trasę turystyczną, a następnie w komorze "Ważyn" wysłuchali 10 referatów, podzielonych tematycznie na dwie części: "Tradycje górnicze w świetle dokumentów" oraz "Święta Kinga w tradycji i zapisach archiwalnych".
W części pierwszej zabrali głos: prof. dr hab. A. Jodłowski z Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, który opowiadał o prapoczątkach górnictwa Odczyt wygłasza Joanna Potasz z Archiwum w Bochnisolnego na terenach dzisiejszej Bochni, dr J. Piotrowicz wykładem " Czas i miejsce narodzin górnictwa solnego w Bochni w świetle legendy o pierścieniu św. Kingi i faktów historycznych", mgr J. Potasz z archiwum bocheńskiego, która przybliżyła wkład cudzoziemców w rozwój kopalni i miasta na przestrzeni wieków oraz dr hab. T. Wojciechowski, który opowiadał o wpływie górnictwa na rozwój Bochni w wiekach średnich. Sprawom św. Kingi i jej wpływu na losy Bochni zostały poświęcone referaty: ks. dr. T. Banacha z Tarnowa, który opowiadał o wielowiekowych losach procesu kanonizacyjnego księżnej, mgr J. Flaszy z bocheńskiego Muzeum, który przybliżył bocheńskie wizerunki św. Kingi oraz mgr M. Marosz z archiwum w Krakowie, która omówiła sprawę ikonografii świętej.
Oprócz polskich prelegentów głos zabierali także goście z zagranicy. E. Kašiarová z archiwum w Bańskiej Bystrzycy opowiadała o zachowanych archiwaliach na temat kontaktów pomiędzy kopalniami solnymi w Polsce i na Słowacji, dr I. Draskóczy z Budapesztu przedstawił referat Św. Kinga w węgierskiej literaturze historycznej, a podobną tematyka zajęła się V. Hrtánková ze Słowacji, tyle że interesowały ją związki księżnej ze Słowacją.Cenny rękopis, wystawiony podczas konferencji
Konferencji towarzyszyła wystawa cennych dokumentów, w znakomitej większości pochodzących z Wawelu, z których wiele datowanych jest na XIII wiek. Dokumenty były wspaniałą ilustracją pozycji, jaką nasze miasto miało w Małopolsce w okresie rządów Bolesława Wstydliwego i jego następców.
Po zakończeniu bocheńskiej części konferencji jej uczestnicy udali się do Nowego Wiśnicza, gdzie zwiedzili m.in. zamek, zespół poklasztorny, a na koniec spotkali się z władzami miasta i gminy.