Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-10-30 15:23:51 przez system

Aura sprzyja pracom na drogach powiatowych

Sprzyjająca tej jesieni pogoda pozwala na realizację wielu prac na drogach powiatu bocheńskiego. W chwili obecnej trwają prace przy drogach powiatowych w Gminach Bochnia, Łapanów oraz Rzezawa i Trzciana. Wartość inwestycji wyniesie blisko 2,5 miliona złotych z czego ponad milion złotych pochodzi z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

W Damienicach (gmina Bochnia) trwa przebudowa drogi powiatowej na długości 355 mb. W ramach prac lokalnie wzmocniona zostanie podbudowa, warstwa profilowa i ścieralna, linie krawędziowe i przejścia dla pieszych, wykonane zostaną pobocza oraz częściowo wyczyszczone rowy. Wartość przebudowy to ponad 148 tys zł.

Kolejne prace prowadzone są w Lubomierzu (gmina Łapanów). Drogowcy wymienią podbudowę, położą nową nawierzchnię oraz umocnią pobocza. Łącznie powstanie 1000 mb nowej nawierzchni za kwotę 253 tys. złotych.

W Rzezawie przy ul. Bocheńskiej trwa budowa chodnika z kanalizacją deszczową na długości 364 mb. Koszt inwestycji to ponad 266 tys. złotych. 310 mb chodnika powstaje również w Łąkcie Dolnej (gmina Trzciana).

Niebawem zostaną również podpisane umowy na przebudowę drogi powiatowej w Rzezawie i budowę ścieżki rowerowej w Łapanowie.

Oprócz wspomnianych inwestycji na finiszu są też prace przy realizacji „schetynówki” w gminie Drwinia, mostach w Królówce i Zawadzie, jak również zabezpieczeniu i stabilizacji osuwisk w Ujeździe i Sobolowie.