Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-11-02 22:43:29 przez system

Badali powietrze w Bochni. Nieciekawe wyniki

W Bochni jeden dzień, w Szczawnicy cztery z powietrzem w normie - po dwóch tygodniach pomiarów jakości powietrza w ramach akcji Radia Kraków „Małopolska bez smogu” czas na pierwsze podsumowania.

O tym, że nie tylko Kraków i większe małopolskie miejscowości, w których znajdują się stałe stacje monitoringu WIOŚ, mają problem z jakością powietrza, można było się przekonać śledząc przez ostatnie dwa tygodnie na www.radiokrakow.pl wyniki pomiarów pyłomierzy zainstalowanych przez Radio Kraków i PAS w Bochni oraz w Szczawnicy.

W Bochni podczas 11 dni pomiarów aż przez 10 dni mieszkańcy oddychali powietrzem, które nie spełnia standardów jakości nałożonych przez polskie prawo. W Szczawnicy, gdzie pomiary objęły 14 dni, tylko przez 4 dni jakość powietrza mieściła się w określonych normach.

Przypomnijmy: według polskiego prawa normy zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 mogą być przekroczone w ciągu całego roku przez 35 dni a dopuszczalna norma dzienna dla stężenia pyłu PM 10 wynosi 50 ug/m3.
Średnia dzienna stężenia pyłu PM10 w Bochni za 11 dni to ponad 84 ug/m3, średnia dla Szczawnicy z 14 dni – ponad 70 ug/m3.

Pełny raport znaleźć mozna:
Bochnia: http://www.radiokrakow.pl/malopolska-bez-smogu-36920/malopolska-bez-smogu-sprawdzamy-cztstosc-powietrza-w-bochni/