Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-11-30 13:35:06 przez Czas2012

Barbórka 2019 – Kto wyróżniony, kto awansował?

W czwartkowy wieczór minęła tegoroczna barbórka. Górnicze święto odbyło się jak co roku w Komorze Ważyn gdzie miała miejsce uroczysta akademia. Tam też po jej zakończeniu górnicy i zaproszeni goście mogli odbyć coroczną biesiadę z muzyką i humorem.

Uroczystość jak co roku była okazją do podsumowań i wyróżnień. Mowa była także o poczynionych inwestycjach oraz planach na przyszłość. Padło wiele podziękowań dla pracowników i osób szczególnie zasłużonym dla kopalni. Wręczono wiele wyróżnień i odznaczeń. Wybrano również Górnika Roku, a do grona górników przyjęto trzech nowych adeptów. Kogo wyróżniono i odznaczono za rok 2019?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Pan Adam Gawęda wyróżnił za zasługi dla rozwoju górnictwa Odznaką Honorową: Zasłużony dla Górnictwa RP" Pana

Stanisława Jędryka

oraz wyróżnił nadaniem stopnia górniczego:

DYREKTOR GÓRNICZY I stopnia: Marka Fortunę oraz Jana Turka

DYREKTOR GÓRNICZY III stopnia: Grażynę Wszołek

Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Pan Madej Kuszlik wyróżnił nadaniem stopni górniczych następujące osoby:

INŻYNIER GÓRNICZY I STOPNIA: Michała Flaszę

INŻYNIER GÓRNICZY II STOPNIA: Witolda Kołdrasa, Piotra Siwka, Konrada Tynkę

INŻYNIER GÓRNICZY III STOPNIA: Łukasza Chojnackiego, Michała Jodłowskiego

Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Pan Maciej Kuszlik wyróżnił nadaniem stopni górniczych następujące osoby:

GÓRNIK l STOPNIA: Jerzego Oeila, Tomasza Dąbrowskieg, Szczepana Dziubę, Tomasza Jewułę, Bartłomieja Łysika, Rafała Pagacza, Bogdana Słonczyńskiego, Roberta Tekiela, Mateusza Turek

GÓRNIK II STOPNIA: Tomasza Bratownika, Karola Brodę, Wojciecha Dygę, Marcina Filipka, Dariusza Grzybka, Piotra Jaskierskiego Daniela Kaczmarczyka, Jana Marca, Tomasza Niemca, Kamila Przybyłko

GÓRNIK III STOPNIA: Kamila Jewułę Kamil, Tadeusza Krakowskiego, Ireneusza Stokłosę, Radosława Struzik, Rafał Zdebskiego

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego SA w Bytomiu w uznaniu zasług wniesionych w udoskonalenie i rozwój ratownictwa górniczego oraz długoletniej, ofiarnej pracy w imię szczytnych zasad ochrony i ratowania bezcennej wartości życia ludzkiego, odznaczyła:

Srebrnym Medalem Centralnej Stagi Ratownictwa Górniczego SA: Jerzego Michaldo
Brązowym Medalem Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego SA: Krzysztofa Szydłowskiego

Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce przyznał honorowe odznaki Zasłużony dla Ratownictwa i Związku Zawodowego Panom:

Krzysztofowi Szydłowskiemu, Piotrowi Janikowi

Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Pan Maciej Kuszlik wyróżnił przyznaniem honorowej szpady górniczej następujące osoby:

Adama Chojnackiego, Tomasza Jodłowskiego, Piotra Siwka, Michała Wilka

Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Pan Madej Kuszlik wyróżnił przyznaniem honorowego kordzika następujące osoby:

Jerzego Cieślę, Łukasza Chojnackiego, Michała Dobranowskiego, Andrzeja Fijolka, Barbarę Korta, Jakuba Nowaka

Tradycyjnie, w głosowaniu w ramach oddziału górniczego dokonano wyboru Górnika Roku. W tym roku zaszczytnym tytułem uhonorowany został Pan Ryszard Wygoda.

Na zasłużoną emeryturę odeszli: Zdzisław Heczko, Krzysztof Przybyłko, Zbigniew Rojek, Waldemar Skowronek