Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2008-10-17 06:37:50 przez system

Będą dopłacać do montażu kolektorów słonecznych

Burmistrz Bogdan Kosturkiewicz podpisał wraz ze Starostą i wójtami gmin Powiatu Bocheńskiego list intencyjny dotyczący nawiązania współpracy w celu pozyskania środków na systemy energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej oraz w indywidualnych gospodarstwach domowych.

Podjęta inicjatywa ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej i redukcję emisji, w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji, w efekcie służyć będzie poprawie stanu środowiska naturalnego i jednocześnie stanowić element rozwoju oraz szansę poprawy warunków życia mieszkańców.
Wspólne działania zmierzają do opracowania wniosku aplikacyjnego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, II obszar tematyczny: środowisko i infrastruktura. Celem szwajcarskiej pomocy jest zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski — pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym.
Ponieważ fundusze te przewidują możliwości udzielenia wsparcia indywidualnym gospodarstwom domowym, konieczne jest rozpoznanie ich potrzeb i możliwości. W związku z powyższym zapraszamy indywidualne osoby, zainteresowane zamontowaniem na swoich domach odnawialnych systemów energii (solarów — baterii słonecznych) o zgłaszanie się.

Zgłoszenie winno zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko,
- adres (miejsce montażu urządzeń),
- dane kontaktowe (telefon, adres e-mail),
- przewidywaną ilość i moc baterii słonecznych,
- przewidywany koszt instalacji wraz z montażem,
- deklarowana wysokość finansowego wkładu własnego (w zł lub w %).
Zgłoszenie mogą składać wyłącznie mieszkańcy miasta Bochnia lub właściciele posesji z terenu miasta, mający prawo do dysponowania nieruchomością, na której przewiduje się montaż urządzeń.
Zgłoszenia w formie papierowej prosimy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Bochni z dopiskiem SOLARY do 14 listopada 2008 roku.

(Inf. prasowa)