Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-03-04 18:36:11 przez system

Będą pieniądze na osuwiska

W sobotę Adam Korta, starosta bocheński oraz burmistrz Stefan Kolawiński odebrali promesy na stabilizację osuwisk. Ta dla powiatu ma wartość 40 tysięcy złotych i jest przenaczona na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Żegocina-Kamionna w miejscowości Bełdno. W mieście ma być zabezpieczone osuwisko na ul. Łychów wraz z odbudową drogi. Wartość promesy dla Miasta to 4 840 000 zł.

Są to cząstki środków jakie MSWiA przeznaczyło dla samorządow wojewodztwa małopolskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Łacznie przyznano 79 220,00zł, w tym:
- gminy: 46 960,00 zł,
- powiaty: 32 260,00 zł.

Jesli chodzi o walkę z osuwiskami to jednostki samorządu terytorialnego z województwa małopolskiego otrzymały promesy ogółem na kwotę 16 929 000,00 zł, w tym:
- gminy: 9 322 000,00 zł,
- powiaty: 6 991 000,00 zł,
- samorząd województwa: 616 000,00 zł.