Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2021-03-06 10:54:29 przez Czas2012

Będą termomodernizacje w czterech placówkach

Gmina Miasta Bochnia podpisała umowę na I etap zadania pn . „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”. Na obecnym etapie inwestycja będzie realizowana w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Orackiej.

„W obecnej chwili jesteśmy po przeprowadzeniu procedury przetargowej na 1. część termomodernizacji.” – informował na sesji Rady Miasta w lutym Rafał Nosek, Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rewitalizacji i Funduszy Zew. – „Wybraliśmy PSP 2. Wybór ten (...) był dyktowany tylko i wyłącznie kwestiami finansowymi, tzn. kosztorys inwestorski opiewał na taką kwotę, jaką przewidziano w budżecie.

Cały projekt polega na termomodernizacji 4 obiektów użyteczności publicznej w Bochni i dotyczy następujących placówek:

  • Przedszkole nr 1 – ocieplenie stropodachu wentylowanego, ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, ściany przy gruncie, wymiana okien. Oszczędność zapotrzebowania na energię – 61,74 %,

  • Szkoła Podstawowa nr 2 – wymiana okien zewnętrznych, wymiana luksferów, ocieplenie ścian zewn., cokołu i ścian zewn. przy gruncie, ocieplenie stropodachu wentylowanego i stropodachu niewentylowanego, modernizacja instalacji C.O. wraz z wymianą kotła na nowy kocioł kondensacyjny. Oszczędność zapotrzebowania na energię – 74,69 %,

  • Szkoła Podstawowej nr 5 – wymiana okien, drzwi zewn. stalowych, ocieplenie ścian zewn., cokołu oraz ścian zewn. przy gruncie, ocieplenie stropodachu wentylowanego i niewentylowanego, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania. Oszczędność zapotrzebowania na energię – 65,24 %,

  • Szkoła Podstawowa nr 7 - ocieplenie stropodachu wentylowanego i niewent., ocieplenie ścian zewn., cokołu i ścian zewn. przy gruncie, wymiana okien. Oszczędność zapotrzebowania na energię – 46,14 %,

/media/user/images/upload/Marzec/Marzec 2021/2.jpgZakres założonych prac wynika z audytów energetycznych. Wszystkie modernizowane przegrody będą w wyniku realizacji projektu spełniać normy obowiązujących od 2019 określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Celem ogólnym realizacji przedmiotowego projektu – jak informuje Urząd Miasta - jest wzmocnienie zrównoważonego rozwoju Miasta Bochnia z uwzględnieniem aspektów ekologicznych, oszczędności zużywanej energii i kosztów utrzymania w obiektach publicznych, a także rozwoju estetyki przestrzeni publicznej.

Celem bezpośrednim projektu będzie ograniczenie energochłonności i poprawa warunków termicznych w 4 obiektach użyteczności publicznej. Doprowadzi to do znacznego zmniejszenia zużycia energii wykorzystywanej do ogrzewania budynków oraz ograniczy emisję gazów cieplarnianych produkowanych przez ciepłownię, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza na obszarze Miasta Bochnia.

Zarówno cel ogólny jak i bezpośredni możliwy będzie do osiągnięcia poprzez prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkola i trzech szkół podstawowych. Nastąpi ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymiana okien a także modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w dwóch szkołach i wymiana źródła ciepła na nowoczesny kocioł gazowy w jednej.

Całkowita wartość projektu wynosi: 12 285 218,77 zł
W tym dofinansowanie wynosi: 6 613 260,91 zł

Termin realizacji projektu został przewidziany na okres dwóch lat.. Pozostałe etapy zadania będą realizowane po wyłonieniu wykonawcy w kolejnych przetargach. Projekt zostanie zakończony w sierpniu 2022 roku.

Jak tłumaczył radnym podczas sesji nacz. Rafał Nosek, po przeprowadzeniu remontu w PSP 2 „zostanie nam jeszcze oszczędność finansowa, wobec czego przystąpimy w niedługim czasie do ogłoszenia przetargu na następną szkołę. W tej chwili nie mogę powiedzieć jeszcze którą, musimy to przeanalizować, ponieważ jest to nieduża kwota, patrząc jednak na poszczególne kosztorysy każdej z nich.”
Wątpliwości co do wyboru „Dwójki” miała radna Alicja Śliwa, nauczyciel PSP 5:

Wychodzi na to, że jest za mało pieniędzy na PSP 7, na PSP 2 jest w sam raz, a na PSP 5, która kosztuje najmniej jest wystarczająca kwota – nadal nie rozumiem, dlaczego miasto zajmuje się PSP 2, a nie PSP 5, która jest najstarszą szkołą w Bochni, która też wymaga termomodernizacji.” – mówiła radna.

Naczelnik starał się przekonać, że wybór był powiązany z dofinansowaniem, które miasto pozyskało na ten cel, który rozłożony został na dwa lata budżetowe – „Wybór PSP 2 padł właśnie z tego względu, że jej cena była najbardziej zbliżona do możliwości budżetowych naszego samorządu [na ten rok – przyp. red.]. (...) Musimy osiągnąć zakres rzeczowy, żeby dofinansowania mogły być rozliczone, wobec czego wszystkie obiekty będą realizowane w następnym etapie.”

DML