Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2021-08-04 08:49:26 przez Czas2012

Będą uproszczenia w zatrudnianiu cudzoziemców

3 sierpnia Bochnia była miejscem konferencji dotyczącej rynku pracy. Na hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 spotkali się przedstawiciele lokalnych samorządów, powiatowych urzędów pracy oraz przedstawiciele rządu zajmujący się sprawami zatrudnienia. Głównymi gośćmi była sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Iwona Michałek oraz dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – Jan Gąsienica Walczak.

Przed konferencją odbył się briefing prasowy podczas którego wyjaśniano powody dla których odbyła się konferencja. Głównym jej tematem było omówienie przygotowywanych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zmian dotyczących funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz usprawnienie procesu zatrudniania obcokrajowców.

Iwona Michałek wyjaśniała, że rynek pracy zmienił się na tyle poważnie, że konieczna jest zmiana ustawy. Obecnie przygotowywane są cztery ustawy w tym dwie których dotyczyło spotkanie – ustawa dotycząca wspierania zatrudnienia oraz nowa ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców, której celem są duże ułatwienia w ich zatrudnianiu. Reforma rynku pracy będzie się również wiązać z cyfryzacją tak by poszukiwanie pracy było łatwiejsze. Chodzi m.in. o zredukowanie 18 obecnie funkcjonujących systemów internetowych działających dla potrzeb rynku pracy do jednego lub maksymalnie dwóch. Takie działanie znaczenie uprości proces poszukiwania pracy. Konieczna jest również poprawa współpracy miedzy powiatowymi centrami zatrudnienia a lokalnymi przedsiębiorcami oraz samorządami. Na reformę rynku pracy i wdrożenie tego rodzaju rozwiązań przeznaczonych zostało 50 mln euro. Jednym z pierwszych posunięć będzie zmiana nazwy Urzędów Pracy na Powiatowe Centra Zatrudnienia.

Małopolska jest 9 województwem w którym odbywa się spotkanie tego typu. Po konferencji prasowej miało miejsce spotkanie i debata z kierownictwem Powiatowych Urzędów Pracy, starostami i wójtami z 14 powiatów Małopolski. Głównymi organizatorami spotkania byli poseł na sejm RP Stanisław Bukowiec oraz Starostwo Powiatowe.

Statystyki rynku pracy dla małopolski – czerwiec 2021:
78,5 tys. – zarejestrowanych bezrobotnych
5,1% - stopa bezrobocia
8,3 tys.- ofert pracy
8,8 tys.- oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca

Przystąpienie za sprawą elit politycznych Polski do Unii Europejskiej pociągnęło za sobą bardzo negatywne skutki dla rynku pracy. Zamkniętych zostało mnóstwo zakładów, wiele zbankrutowało, w wielu drastycznie zredukowano zatrudnienie. Przestały prawie istnieć całe gałęzie przemysłu: włókienniczy, cukrowy, samochodowy, elektroniczny, poważnie zredukowany został przemysł stoczniowy (decyzja Komisji Europejskiej z 6 listopada 2008 roku w sprawie zamknięcia stoczni w Gdyni i Szczecinie) i inne. Obecnie trwa systematyczne zamykanie kopalń na Śląsku. Kilkumilionowa rzesza tracących pracę Polaków wyjechała i obecnie pracuje na rynkach innych krajów Unii – głównie Wielka Brytania, Niemcy, Austria. Przez niskie zarobki, co się wiąże m.in. z wysokim opodatkowaniem pracy w Polsce i małą atrakcyjnością rodzimego rynku, osoby te już nie wróciły. Stopniowy wzrost gospodarczy spowodował jednak zapotrzebowanie na większą liczbę pracowników. Wyjściem pozostało zatrudnianie cudzoziemców. Już teraz w dużych liczbach pracują w Polsce Ukraińcy, Białorusini oraz Hindusi, którzy także chętnie przyjmują zatrudnienie w Polsce.

Paweł Wieciech

Posłuchaj wypowiedzi uczestików: