Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2023-07-05 21:25:46 przez KacperGlod

Będzie Centrum Zdrowia Psychicznego w budynku Pogotowia

Zarząd Powiatu zlecił opracowanie projektu koncepcyjnego w zakresie modernizacji i przebudowy budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja w Bochni na potrzeby uruchomienia Centrum Zdrowia Psychicznego. Projekt ma powstać do końca roku.

Biuro projektowe Archi Projekt odpowiedzialne za przygotowanie koncepcji wykona m.in. Program Funkcjonalno Użytkowy, kosztorys inwestorski, projekt aranżacji pomieszczeń i koncepcje architektoniczną.

Projekt ma zostać przygotowany w ten sposób aby planowana modernizacja, przebudowa budynku, układ pomieszczeń dostosowany został do wymagań Centrum Zdrowia Psychicznego w zakresie oddziału dziennego psychiatrycznego, Poradni Zdrowia Psychicznego wraz z Punktem Zgłoszeniowo Koordynacyjnym oraz Zespołem Leczenia Środowiskowego.

Centrum docelowo będzie zapewniać kompleksową opiekę zdrowotną nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w formie pomocy doraźnej, ambulatoryjnej, dziennej i środowiskowej.

Od dawna czyniliśmy starania aby budynek został zagospodarowany, najpierw na cele szkoły muzycznej II stopnia, niestety do dzisiaj nie doczekaliśmy się ostatecznej decyzji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które było zainteresowane przejęciem tego miejsca. Następnie budynkiem zainteresowana była Prokuratura Okręgowa w Tarnowie, która poszukiwała lokalizacji na siedzibę Prokuratury Rejonowej w Bochni, niestety powierzchnia budynku po Pogotowiu jest za mała na potrzeby tej instytucji. Dlatego wspólnie z Zarządem podjęliśmy decyzję, iż nie możemy dłużej czekać i chcielibyśmy utworzyć w tym miejscu Centrum Zdrowia Psychicznego, które chyba każdy z nas się zgodzi, jest teraz tak bardzo potrzebne — podsumowuje starosta Adam Korta.

  • Bardzo dziękuję Panu staroście za ten pomysł i tak ważną inicjatywę. Ze statystyk Policji wynika, że w ubiegłym roku było o ponad 5% więcej prób samobójczych niż rok wcześniej, a najczęstszą przyczyną przeważnie była choroba psychiczna czy zaburzenia psychiczne. Zdrowie psychiczne Polaków pogarsza się co raz bardziej, a niestety brakuje takich właśnie miejsc, gdzie ta pomoc będzie udzielana kompleksowo — mówi Jarosław Kycia, dyrektor bocheńskiego szpitala, pod które centrum będzie podlegać.

Warto wspomnieć, że w 2022 roku odnotowano łącznie 14 520 prób samobójczych. Co trzecia próba zakończyła się zgonem (5 108). Nastąpił nagły wzrost, jeśli chodzi o samobójstwa dzieci w wieku od 7 do 12 lat. W samym 2022 roku na swoje życie targnęły się 2 093 osoby do 18. roku życia, w tym 85 dzieci młodszych niż 13 lat. Natomiast z badań przeprowadzonych przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Bochni, która przepytała młodzież ze szkół z powiatu bocheńskiego wynika, m.in. że 77% osób doświadczyło stresu, 74,5% ma obniżony nastrój a aż 41,5% badanych wskazywała na występowanie problemów ze snem.

Fot. Starostwo Powiatowe w Bochni | S. Kierepka, Google Maps