Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-03-21 19:29:15 przez system

Będzie cieplej w Mechaniku

Starosta i wice starosta podpisali umowę z wykonawcą na głęboką modernizację energetyczną budynku głównego oraz warsztatów Zespołu Szkół nr 1 w Bochni. Koszt realizacji projektu wyniesie ponad 2 671 937zł.

/media/data/upload/Marzec/Marzec 2018/IMG_9715.JPG- W chwili obecnej realizujemy rozbudowę szkoły o nową sale gimnastyczną, a termomodernizacja wpisuje się w całość tego przedsięwzięcia. Obecnie mamy trudny inwestycyjnie czas i cieszę się ze nam się udało, podpisujemy umowę, życzmy sobie dobrej i terminowej pracy - mówił podczas konferencji Ludwik Węgrzyn.

W ramach wykonanych prac poprawi się efektywność energetyczna mechanika, zarówno budynku głównego, jak i warsztatów dydaktycznych. Podczas prac wymieniona zostanie także instalacja centralnego ogrzewania, zamontowane będą zawory termostatyczne. Docieplone zostaną także stropodachy. Wymieniona zostanie również stolarka okienna (w budynku warsztatów) i drzwiowa.

  • Warto zaznaczyć, że harmonogram jest tak dopasowany aby budowa hali oraz termomodernizacja zgrały się i zakończyły w tym samym czasie –dodaje Józef Mroczek wice starosta

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR Całkowita wartość projektu: 2 671 937,57 Dofinansowanie RPOWM: 1 188 954,18 Wkład własny: 1 482 983,39