Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-02-29 11:45:17 przez Czas2012

Będzie nowy most w Nieprześni

Z informacji Starostwa Powiatowego wynika, że jeszcze w tym roku ruszy budowa nowego mostu w miejscowości Nieprześnia zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1444K Uszew – Nowy Wiśnicz - Nieznanowice. Przeprowadzane w ostatnich latach kolejne coroczne kontrole stanu technicznego tego obiektu wykazywały pogarszające się jego parametry użytkowe.

Dokumentacja techniczna na rozbiórkę tego mostu i budowę nowego obiektu inżynierskiego została już opracowana. Pozyskano także niezbędne pozwolenia.

W wyniku przeprowadzonej w 2019 roku kontroli stanu technicznego mostu stwierdzono, że wskutek postępującej korozji strukturalnej i biologicznej nastąpiło znaczne jego pogorszenie. Następstwem wyników przeprowadzonych kontroli, była decyzja zarządcy drogi o wprowadzeniu ograniczenia w ruchu dla pojazdów powyżej 3,5 tony, zawężenie jezdni do jednego pasa ruchu o szerokości 2,70 m oraz ograniczenie prędkości do 15 km/h.

Ograniczenia nie przeszkadzają jednak przejeżdżać pojazdom specjalistycznym np. straży pożarnej, gdyż szerokość tego typu pojazdu nie przekracza 2,45 m. Do tej pory – jak informuje Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni - nie wpłynęły żadne informacje od jednostek ratowniczych o braku możliwości przejazdu przez ten obiekt.

Na pewno po wprowadzeniu wymienionych ograniczeń występują utrudnienia, które wymuszają na kierujących pojazdami zachowanie szczególnej ostrożności i zmniejszenia prędkości przy przejeździe przez most. Jednak dla wygody mieszkańców został zachowany przejazd. Są to utrudnienia czasowe, ponieważ Powiat Bocheński wystąpił w wnioskiem do Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budowy w tym roku nowego obiektu inżynierskiego w dotychczasowej lokalizacji – informują urzędnicy PZD w Bochni.