Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-01-21 15:35:18 przez system

Będzie „schetynówka” w Bochni

Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził listy zakwalifikowanych wniosków w ramach II edycji „narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.

Na liście zakwalifikowanych projektów gminnych znajduje się projekt miasta Bochni pod nazwą „Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg wraz z poprawą dostępności komunikacyjnej terenów przyległych poprzez modernizację ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi gminne: ul. Trudna, ul. T. Kościuszki, ul. S. Fischera, ul. Sądecka, ul. Widok, ul. Uzbornia, ul. Dąbrowskiego w Bochni” z kwotą dofinansowania 726 500,00 zł.

Miasto wnioskowało o kwotę 966 352 zł, ale jak zapewnia wojewoda małopolski, w razie ewentualnych oszczędności powstałych w wyniku rozstrzygnięć postępowań przetargowych, w pierwszej kolejności zostaną one przekazane gminom, które ze względu na niewystarczające środki nie otrzymały pełnej wnioskowanej kwoty dotacji.

Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i zwiększeniu budżetu wojewody małopolskiego na 2014 rok.