Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-07-17 15:43:05 przez system

Bene Meritus dla Jana Czesaka i orkiestry z Grobli

<html />

Zakończyła się siódma edycja przyznania honorowego wyróżnienia Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego. Kapituła pod przewodnictwem starosty bocheńskiego Jacka Pająka w tym roku postanowiła przyznać nagrodę Janowi Czesakowi - przewodniczącemu rady nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego oraz Orkiestrze Dętej Grobla.

Jan Czesak ukończył Liceum Pedagogiczne w Bochni, a następnie Krakowską Akademię Ekonomiczną. Natura społecznika pociągnęła go do działalności w Związku Młodzieży Wiejskiej, jego aktywność i twórcze zaangażowanie w rozmaitych akcjach Związku sprawiły, że pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Powiatowego ZMW w Bochni. W ramach tej organizacji w powiecie bocheńskim organizował różnorodne formy zawodowego doskonalenia młodzieży wiejskiej, a w szczególności zespoły przysposobienia rolniczego, które stały się formą ich przygotowania do zawodu. Karierę zawodową rozpoczął jako nauczyciel, potem był pracownikiem Wydziału Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bochni, w tym okresie aktywnie uczestniczył w organizowaniu i prowadzeniu zespołów doskonalenia starszych osób w zakresie szkoły podstawowej. Pełnił funkcję dyrektora Okręgu Centralni Spółdzielni Ogrodniczych w Krakowie, przyczyniając się do powstania zakładu przetwórstwa owocowo- warzywnego Zamwinex w Łąkcie Górnej. W dziedzinie bankowości spółdzielczej działa nieprzerwanie od 1 kwietnia 1994 roku, za jego kadencji ilość placówek Krakowskiego Banku Spółdzielczego wzrosła z 3 do 51 oraz powstała jedyna w Polsce działająca przy banku galeria malarstwa. Zainspirował zorganizowanie w Bochni recitalu wokalnego Wiesława Ochmana. Pośród wielu wyróżnień Jan czesak został uhonorowany krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, a 15 2012 roku – Diamentowym Odznaczeniem „Za zasługi dla polskiej bankowości spółdzielczej”. Obecnie piastuje funkcje członka Prezydium Krajowej Rady Spółdzielczej i przewodniczącego Komisji Promocji KRS oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

Orkiestra Dęta Grobla
Zespół powstał z inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej w listopadzie 1935 roku. Od wielu lat znajduje się w czołówce najlepszych w Polsce Orkiestr Dętych. Zespół kładzie szczególny nacisk na edukację muzyczną dzieci i młodzieży Powiatu Bocheńskiego. Dla tych młodych ludzi czasami jest to jedyna edukacja muzyczna na ich szczeblu życia. Wielu adeptów Orkiestry kontynuuje zainteresowania muzyczne w szkołach muzycznych różnego stopnia. Główne kierunki działalności orkiestry to koncerty, konkursy i festiwale na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, międzywojewódzkim i ogólnopolskim. Orkiestra koncertowała również za granicą m.in. na Słowacji, w Czechach, w Watykanie oraz Niemczech. W ciągu ostatnich 30 lat zespół wziął udział w ponad 90 konkursach i festiwalach orkiestr dętych, zajmując na nich czołowe miejsca, promując jednocześnie Powiat Bocheński oraz gminę Drwinia.

Bene Meritum znaczy „dobrze zasłużony”, nie ma cennika, według którego można wymierzyć poświęcenie, zaangażowanie społeczne oraz zwyczajną ludzką przychylność dla drugiego człowieka. Tu decyduje „czucie i wiara”, a nie „mędrca szkiełko i oko”. Jan Czesak oraz Orkiestra Dęta Grobla dobrze służy swojej Małej Ojczyźnie - Ziemi Bocheńskiej – bez wątpienia zasługuje zatem na odznaczenie nadawane przez Kapitułę.

Od 2003 roku odznaczenie przyznawane jest osobie bądź instytucji, która w sposób szczególny przyczyniła się znacząco do rozwoju i promocji Powiatu Bocheńskiego.

Oprócz radnych powiatu bocheńskiego w Kapitule zasiadły również osoby uhonorowane w latach ubiegłych. Podstawą przyznania nagrody był wniosek złożony w urzędzie.

Do tej pory nagrody "Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego" otrzymali śp. Janusz Kulig (2003), Zdzisława Gnoińska (2005), Ludmiła Gut, Jan Flasza (2006), śp. Anna Łękawa (2008), Czesław Dźwigaj(2008), Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia(2008), Cech Rzemiosł Różnych (2008), chór Pueri Cantores Sancti Nicolai (2008) Adam Sosnowiec (2009) Piotr Janeczek (2009), ks. Stanisław Jachym (2011), oraz Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Powiatu Bocheńskiego (2011).

Wręczenie nagród nastąpi w niedzielę 29 lipca podczas Święta Powiatu Bocheńskiego, odbywającego się w Lipnicy Murowanej.