Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2008-12-17 09:39:16 przez system

Bezpłatne konsultacje w PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni zaprasza na cykl bezpłatnych konsultacji dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, realizowanych przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA.

Konsultacje będą udzielane w następujących zakresach:
- rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
- finansowania zewnętrznego inwestycji,
- dotacji unijnych,
- pożyczek,
- poręczeń.

Konsultacje będą miały charakter bezpłatnych, indywidualnych spotkań, skierowanych do osób zainteresowanych powyższymi zagadnieniami.
Konsultacje będą prowadzone cyklicznie w każdy wtorek tygodnia w godzinach 9.00 — 15.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni, ulica Wojska Polskiego 3 na parterze w pokoju nr 3.
Działania informacyjne realizowane są w ramach projektu systemowego PARP pn. "Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych" (PK) — Poddziałanie 2.2.1 PO KL.