Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-11-14 19:06:56 przez system

Bezprzewodowy Internet wraca na Rynek

Nowe urządzenia Hot Spot zostały umiejscowione i odpowiednio oznaczone w czterech lokalizacjach.Mieszkańcy Bochni oraz coraz liczniej odwiedzający miasto turyści mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu w okolicach Rynku, Placu Turka, Plant Salinarnych oraz na terenie Parku Rodzinnego Uzbornia.

Do podłączenia do sieci bezprzewodowej wymagane jest posiadanie urządzenia przenośnego, zgodnego ze standardem sieci tj. 802.11b/g.

W celu skorzystania z bezpłatnej sieci należy dokonać rejestracji podając 9 cyfr numeru telefonu (nie oddzielając ich spacją). Następnie po zaakceptowaniu regulaminu, na podany wcześniej numer, przesłany zostanie SMS z loginem oraz hasłem dostępu.

Regulamin korzystania z Hot - spotów

1.Właścicielem bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu czyli tzw. Hot-spotów jest Urząd Miasta Bochnia

2.Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.

3.Ze względu na bezpieczeństwo i wydajność sieci nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.

4.Do podłączania urządzenia przenośnego do sieci bezprzewodowej wymagane jest posiadanie urządzeń radiowych Wi- Fi, zgodnych ze wszystkimi rodzajami standardów, to jest 802.11b/g.

5.Urząd Miasta Bochnia nie prowadzi bezpośredniego wsparcia dla użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji kart radiowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą hot- spotów.

6.Ruch w sieci internetowej jest na bieżąco monitorowany i archiwizowany.

7.Użytkownik korzystający z punktów dostępowych czyli hot-spotów zobowiązuje się do:
- nie wykorzystywaniu hot-spotów do działań niezgodnych z prawem;

 • nie przesyłania i nie udostępniania treści, które nie są zgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej nie należącej do użytkownika;

 • nie przesyłania i nie udostępniania treści mogących naruszać czyjekolwiek dobra osobiste;

 • nie wykorzystywania dostępu w celu masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym,
  nie rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu;

 • niedokonywania prób nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych,będących w posiadaniu innych użytkowników Internetu;
  8.Użytkownik może zostać czasowo lub na stałe odłączony od dostępu do Internetu za działania niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, zagrażające bezpieczeństwu sieci itp.W szczególności zabronione jest:
  usiłowanie uzyskania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony

 • próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj.zmiana adresu IP nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.)