Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-06-18 15:31:28 przez system

Bezrobocie w Bocheńskiem jedno z niższych w regionie

Sytuacja na lokalnym rynku pracy ulega dalszej poprawie, regularnie spada liczba zarejestrowanych bezrobotnych, w powiecie bocheńskim aktualnie zarejestrowanych jest ponad 800 osób mniej niż przed rokiem.

Na koniec maja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni zarejestrowane były 3234 osoby bezrobotne. To o 205 (6,0%) osób mniej niż w kwietniu i aż o 838 (20,6%) osób mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dynamika spadku bezrobocia w ostatnich 12 miesiącach jest więc zdecydowanie wyższa niż w okresie maj 2013 – maj 2014, gdy liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 534 osoby tj. 11,7%.

- Cały czas prowadzone są działania sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości oraz pozyskiwaniu dodatkowych środków na aktywizację osób bezrobotnych. Niebawem też otwarta zostanie powiatowa społeczna strefa aktywności gospodarczej, w której uruchomione zostaną kolejne miejsca pracy - mówi Ludwik Węgrzyn starosta bocheński.

Wraz ze spadkiem liczby bezrobotnych, zmniejszyła się również stopa bezrobocia, według stanu na koniec kwietnia 2015 roku wynosiła 8,9% i była niższa od wartości dla kraju i województwa odpowiednio o 2,3 i 0,7 punktu procentowego. W stosunku do marca 2015 roku stopa bezrobocia w powiecie spadła o 0,7 % i aktualnie jest jedną z najniższych wartości w województwie, plasując powiat bocheński na trzecim miejscu zaraz po mieście Kraków i powiecie krakowskim. W okresie tym odnotowano również wyraźny wzrost liczby pozyskanych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. W stosunku do poprzedniego miesiąca warrtość ta wzrosła o 266,2%, dając liczbę 249 miejsc. W sumie od początku roku tutejszy Urząd pozyskał 652 miejsca pracy i aktywizacji zawodowej.