Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-01-04 22:23:09 przez system

BKR wejdzie w życie z opóźnieniem

Uchwalona w listopadzie ubiegłego roku BKR wejdzie w życie z opóźnieniem ponieważ wojewoda małopolski zakwestionował jeden zapis z przyjętej przez Radę Miasta uchwały.


Rada Miasta na posiedzeniu 30.12.2014 r. przyjęła uchwałę wprowadzająca zniżki w komunikacji miejskiej dla osób które będą beneficjentami programu BKR. Zapytany przez dziennikarzy burmistrz zapewnił również, że zniżki na Krytej Pływalni, w MOSiR i MDK zostaną w najbliższym czasie wprowadzone odpowiednimi zarządzeniami. Przyznał jednak, że projekt najprawdopodobniej ruszy z opóźnieniem:

Wojewoda zakwestionował zapis dotyczący tego, że z projektu mogą korzystać osoby zameldowane w Bochni. Zdaniem władz województwa w uchwale zamiast określenia „osoby zameldowane” powinno się znaleźć sformułowanie „osoby zamieszkałe”. Na razie trwają konsultacje z Urzędem Wojewódzkim, co prawdopodobnie spowoduje opóźnienie wejścia uchwały w życie – stwierdził burmistrz.

Stefan Kolawiński dodał również, że aby przyspieszyć wejście uchwały w życie władze miasta zastanawiają się nad zmianą treści uchwały, tak aby była ona zgodna z oczekiwaniami wojewody. W przeciwnym razie projekt mógłby bowiem zostać unieważniony i opóźnienie w jego wprowadzeniu byłoby z pewnością większe.