Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-07-09 18:04:47 przez system

Blisko 90% uczniów zdało maturę

Egzamin maturalny w maju tego roku zdawało na Bocheńszczyźnie 1031 uczniów, z czego 924 zakończyło go wynikiem pozytywnym. Ogólny wynik zdawalności we wszystkich szkołach średnich powiatu wyniósł 89,6%, przy średniej krajowej na poziomie 80%.

Poziom zdawalności w poszczególnych typach szkół wygląda następująco:

Zespół Szkół Ogólnokształcących - 100%
Liceum ogólnokształcące przy Zespole Szkół Nr 1 - 98,8%
II Liceum Ogólnokształcące - 98,1%
Liceum profilowane przy Zespole Szkół Nr 1 - 88,9%
Technikum przy Zespole Szkół Nr 1 - 93,3%
Liceum ogólnokształcące przy Zespole Szkół Nr 2 - 68,8%
Liceum profilowane przy Zespole Szkół Nr 2 - 84,6%
Technikum przy zespole Szkół Nr 2 - 87,8%
Technikum przy Zespole Szkół Nr 3 - 94,9%
Liceum ogólnokształcące przy ZS Łapanów - 73,1%
Technikum przy ZS Łapanów - 51,4%
Technikum przy ZS Dąbrowica - 31,4%
Technikum uzupełniające przy ZS Dąbrowica - 50%

Gdy scalimy poszczególne szkoły, wchodzące w skład zespołów szkół w jedną całość ranking szkół średnich powiatu bocheńskiego wygląda następująco:

Zespoły szkół: 1. Zespół Szkół Nr 1 - 94,9%
2. Zespół Szkół Nr 3 - 94,9%
3. Zespół Szkół Nr 2 - 84,8%
4. ZS Łapanów - 57%
5. ZS Dąbrowica - 32,4%

Licea ogólnokształcące:

  1. Zespół Szkół Ogólnokształcących -100% zdawalności
  2. II Liceum Ogólnokształcące -98,1%

Wyraźnie widać, że zróżnicowanie poziomu wyników wynika z faktu, czy szkoła ulokowana jest w Bochni czy nie. Nawet nie biorąc pod uwagę obu ogólniaków różnica pomiędzy „Mechanikiem”, „Budowlanką” czy „Ekonomikiem” a szkołami w Dąbrowicy i Łapanowie jest ogromna.