Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-12-20 05:19:48 przez system

Bo każde dziecko jest zdolne

Uczniowie klasy 2b Szkoły Podstawowej Nr 1 realizują od 1 września 2009 r. Projekt Edukacyjny "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy", który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI.

Koncepcja programu opiera się na założeniu, że każde dziecko jest zdolne, a rola dorosłych to poznanie i rozwijanie tych zdolności. Uczniowie bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, podczas których rozwijają swoje umiejętności i zainteresowania.
Korzystają z wielu środków dydaktycznych umożliwiających usprawnienie procesu nauczania — uczenia się i uzyskania optymalnych sukcesów szkolnych. Zakończeniem Projektu jest prezentacja osiągnięć. Uczniowie wraz z wychowawczynią Anną Uczkiewicz przygotowali przedstawienie "Ananasy z 2b klasy“, które odbyło się 16 grudnia.
Dzieci doskonale zaprezentowały swoje umiejętności. Opracowały program słowno — muzyczny oraz choreografię do układów tanecznych. Wykonały rekwizyty i dekorację. Współpraca i zaangażowanie sprawiły wszystkim dużo radości oraz satysfakcji. W prezentacji uczestniczyli: dyrekcja szkoły, uczniowie klasy zerowej i pierwszych wraz z wychowawczyniami, a także rodzice.

Tekst i zdjęcia: Anna Uczkiewicz