Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-10-24 21:54:04 przez system

Bocheńscy harcerze z nowym sztandarem

W sobotnie popołudnie na strzelnicy LOK w Bochni miało miejsce poświecenie i przekazanie Związkowi Harcerstwa Polskiego Bochnia nowego sztandaru będące ukoronowaniem obchodów 100-lecia istnienia bocheńskiego Hufca.

Rok 2018 jest rokiem świętowania przez Związek Harcerstwa Polskiego w Bochni 100-lecia powstania. Główne wydarzenie z tym związane miało miejsce jeszcze w kwietniu kiedy (w niedzielę 22 kwietnia) zuchy, harcerze, wędrownicy i instruktorzy zrzeszeni w bocheńskim Hufcu obchodzili święto swojego patrona - św. Jerzego. Po mszy św. odbyło się spotkanie na Rynku i gra terenowa nawiązująca do historii bocheńskiego harcerstwa. W zeszłą sobotę 20 października na strzelnicy LOK w Bochni bocheńscy harcerze otrzymali nowy sztandar. Hufiec ZHP Bochnia im gen. Jana Henryka Dąbrowskiego wchodzi w skład Chorągwi Krakowskiej ZHP. Jest hufcem miejsko-gminnym, obejmującym teren powiatu bocheńskiego tj.: miasto Bochnia, miasto Nowy Wiśnicz oraz gminy: Bochnia, Drwinia, Lipnica Murowana, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Rzezawa, Trzciana i Żegocina. Mimo, że oficjalną datą rozpoczęcia działalności harcerzy w Bochni jest rok 1918 to jego początki są starsze. 22 maja 1912 roku powstała I Drużyna Skautowa im. Stanisława Żółkiewskiego w Bochni założona przez Adama Timlera, działacza bocheńskiego „Sokoła”. W rok później powstała II Drużyna Skautowa im. Tadeusza Kościuszki założona przez nauczyciela Szkoły Wydziałowej Męskiej – Michała Piotrowicza. Działalność drużyn przerwała I wojna światowa. Po kilku latach reaktywowane zostały obie drużyny, a10 kwietnia 1918 roku powołano bocheński Hufiec Harcerzy z komendantem Kazimierzem Bierowskim. Działalność harcerzy zaznaczyła się szczególnie podczas II wojny. We wrześniu 1939 roku powstał Związek Walki o Wolną Polskę, który potem wszedł w skład Związku Walki Zbrojnej (AK). Członkami byli uczniowie, studenci i harcerze na czele z prof. Zdzisławem Zajączkowskim – przyjacielem harcerzy. Harcerki pełniły głównie służbę sanitarną, a harcerze służbę na posterunkach obserwacyjnych, ochronnych i regulacji ruchu. Harcerki zajmowały się również kolportażem ulotek i prasy podziemnej oraz pełniły funkcję łączniczek. Dobrze rozwinięta była również bocheńska prasa podziemna. W styczniu 1942 roku harcerze z Nowego Wiśnicza w konspiracji reaktywowali drużynę harcerską, a w 1943 roku weszli w skład oddziału bojowego „Szczerbiec” w ramach AK. Obecnie Hufiec w Bochni liczy 12 jednostek. Foto: Łukasz Chojecki UM