Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-12-19 23:36:30 przez system

Bocheńska Karta Rodzinna - jak to będzie działać?

PiS krytycznie o sposobie przyjęcia karty

Robert Hołda, dyrektor bocheńskiej krytej pływalni, a ostatnio powołany przez burmistrza ekspert ds. Bocheńskiej Karty Rodzinnej, przysłał nam informację na temat wdrożenia w życie pomysłu, mającego w zamyśle pomóc rodzinom wielodzietnym.

W informacji czytamy:

„W listopadzie miejscy radni uchwalili program pod nazwą Bocheńska Karta Rodzinna (w skrócie: BKR). Przygotowany został z myślą o rodzinach wielodzietnych i ruszy od 1 stycznia przyszłego roku. Jest on adresowany do rodzin wielodzietnych (z trójką lub większą liczbą dzieci), zameldowanych na terenie naszego miasta.

Jak to będzie działać w praktyce?

Po pierwsze: już w styczniu zainteresowane rodziny będą mogły składać w magistracie pisemne wnioski o przyznanie karty rodzinnej. Po ich weryfikacji otrzymają dokument w formie karty, której wzór określiła wspomniana uchwała Rady, po jednej dla każdego członka rodziny. Szczegółowe zasady dotyczące wydawania i funkcjonowania kart rodzinnych określa specjalny regulamin, który – podobnie jak wzór wniosku o wydanie karty – już niedługo zostanie zamieszczony na specjalnej stronie internetowej www.rodzina.bochnia.eu.

Po drugie: już w styczniu zainteresowani przedsiębiorcy będą mogli przystępować do programu BKR jako partnerzy, oferując (na swój koszt i swoje ryzyko) różne ulgi i promocje dla rodzin wielodzietnych. Zostaną wówczas Partnerami programu i otrzymają specjalne naklejki informujące o tym, że honorują karty rodzinne, a informacje o ich firmie i formach wsparcia dla rodzin trafią na stronę internetową www.rodzina.bochnia.eu.

Po trzecie: jeszcze w grudniu tego roku Rada Miasta w specjalnej uchwale określi zakres i wielkość rabatów dotyczących posiadaczy kart w zakresie korzystania z komunikacji miejskiej (BZK). Z kolei burmistrz w specjalnych zarządzeniach wyznaczy zakres ulg dla beneficjentów programu w podległych mu jednostkach (MOSiR, Kryta Pływalnia), zaś dyrektor MDK, samodzielnej instytucji kultury, również zarządzeniem określi zakres ulg w bocheńskim kinie Regis.

Propozycje ulg w ramach BKR

Padły one już podczas listopadowej sesji Rady Miasta. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że słowo stanie się ciałem i w styczniu rodziny wielodzietne będą mogły korzystać z dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą Bocheńska Karta Rodzinna. Na przykład pięcioosobowa rodzina (rodzice z trojgiem dzieci) dzięki Karcie mogą zaoszczędzić odpowiednio: za komunikacyjne 30-dniowe bilety socjalne (ważne 7 dni w tygodniu) – 18 zł miesięcznie, za seanse filmowe 3D – 15 zł oraz za 2D – 7 zł, za korzystanie z sekcji sportowych – 50 zł miesięcznie, za pobyt rodzinny na krytej pływalni – 10 zł (tak w przypadku biletów tygodniowych, jak i w weekendowych).

Więcej informacji na temat Programu Bocheńska Karta Rodzinna pojawi się już wkrótce na stronie internetowej www.rodzina.bochnia.eu.”

To będzie nieco spóźniony prezent gwiazdkowy dla bocheńskich rodzin. Spóźniony, gdyż przyjęty do realizacji po niemal dziewięciu miesiącach od „jej poczęcia”, za które można uznać przygotowany przez radnych Klubu PiS projekt „Bocheńska Karta Rodzina +" - komentują przedstawiciele klubu Prawa i Sprawiedliwości*. *

*Tym niemniej to dobra wiadomość, głównie dla wszystkich rodzin wielodzietnych, które zmagają się z wzrastającymi kosztami utrzymania. Bocheńska Karta Rodzinna najwcześniej w styczniu trafi do rodzin. Karta pierwotnie miała wspierać wszystkie rodziny z dziećmi, niezależnie od dochodu i promować miasto jako dbające o rodziny. Wprowadzane w życie rozwiązanie, choć w znacznie skromniejszej wersji niż pierwszy projekt, należy uznać za krok w dobrym kierunku. *

Ostateczny kształt zniżek poznamy jednak dopiero w styczniu, gdy burmistrz wraz z dyrektorami bocheńskich instytucji wyda szczegółowe zarządzenie o ulgach stosowanych dla rodzin wielodzietnych, wcześniej radni muszą podjąć uchwałę o zniżkach cen biletów w autobusach BZK, a placówki handlowe i inne dołączyć do programu jako partnerzy. W propozycji radnych Prawa i Sprawiedliwości rodzaj i wysokość ulg, zależnych od miasta, wpisane były wprost w uchwale, a nie poddane arbitralnej decyzji organów wykonawczych miasta.

*Bo nie da się zauważyć, że na przyjęciu Karty cieniem położyła się polityka. Prace nad propozycją Karty, zgłoszoną na początku tego roku, czyli praktycznie w połowie kadencji, wlekły się nieskończenie długo, a gdy dobiegły wreszcie końca, autorzy projektu uchwały przecierali w zdumieniu oczy – tak wersja ostateczna różniła się od pierwowzoru. *

Trudno uciec od wrażenia, że burmistrz i jego otoczenie zwyczajnie wystraszyli się, iż przyjęcie Karty w wersji zgłoszonej przez PiS przysporzy mu nowych zwolenników, dlatego tak przenicowano jej treść, by w niczym nie przypominała oryginału.

Łącznie ze znakiem graficznym Karty – gdy Jan Balicki w imieniu swoich klubowych koleżanek i kolegów zgłaszał projekt uchwały dołączył do niego kilkanaście projektów, opracowanych przez uczniów Zespołu Szkół Nr 1 zupełnie gratis (przypominany je poniżej). Trudno powiedzieć, czy były to projekty lepsze czy gorsze od przyjętego, jednak nawet z nich zrezygnowano, by zatrzeć „rękę” PiS na projekcie Karty.

Czytaj także: Gorąca dyskusja przed przyjęciem uchwały o Bocheńskiej Karcie Rodzin