Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-04-01 07:43:45 przez system

Bocheńska Karta Rodzinna na plus

Program, który funkcjonuje w Bochni od początku 2014 roku, cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Dotychczas skorzystano z niego około 12 tysięcy razy.

Bocheńska Karta Rodzinna jest skierowana do rodzin, które posiadają minimum troje dzieci do 18. roku życia lub 24. roku życia, w przypadku, gdy dziecko podejmuje dalszą edukację. Głównym celem programu jest promowanie modelu rodziny z dziećmi i pozytywnego wizerunku rodziny, który jest realizowany dzięki m.in. zwiększeniu dostępności do dóbr kultury i sportu.

Do końca 2015 roku Urząd Miasta wydał 1778 kart, które umożliwiają korzystanie z programu, o czym poinformował Tomasz Ryncarz, naczelnik wydziału promocji bocheńskiego magistratu podczas marcowej sesji Rady Miasta. – Mieszkańcy coraz częściej korzystają z kart, które posiadają. W 2014 roku użyto ich 4922 razy. Poprzedni rok to już natomiast 7909 użyć – zaznaczył pracownik UM.

Partnerami programu Bocheńska Karta Rodzinna jest obecnie pięćdziesiąt podmiotów. Największą popularnością cieszy się kino „Regis” oraz kryta pływalnia.