Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Published at: 2021-11-15 17:51:48 przez KacperGlod

Bocheńska Konfederacja przeciwko ustawie segregacyjnej

Minister Niedzielski zapowiedział, że projekt ustawy segregacyjnej, który ma dać możliwość pracodawcom weryfikowania czy pracownik był szczepiony na COVID-19, będzie procedowany na najbliższym posiedzeniu sejmu. Członkowie Klubu Konfederacji Bochnia wyrazili zdecydowany sprzeciw takim procedurom i przekazali na ręce posłów z naszego okręgu pismo, w którym apelują, by projekt ustawy odrzucić.

W dniach 16-17 listopada odbędzie się posiedzenie Sejmu RP podczas którego procedowany będzie m.in. projekt ustawy pozwalającej pracownikom sprawdzanie zaszczepień pracowników na COVID-19. Ustawa ta ma zawierać m.in. przepis o przesuwaniu niezaszczepionych na inne stanowiska. Skutkować to może zatem obniżką wynagrodzenia lub zablokowaniem możliwości awansu.

Bocheński Klub Konfederacji, którego Liderem jest Marta Mrzygłód, przekazał posłom z okręgu tarnowskiego pismo, w którym Konfederaci apelują o odrzucenie ustawy w głosowaniu. Apel ten uzasadniany jest między innymi niezgodnością z prawem proponowanych przepisów, sprzeciwem wobec antagonizacji pracodawców i pracowników oraz dezaprobatą wobec dalszego tworzenia podziałów społecznych. Dokument otrzymali: Anna Pieczarka (PiS), Józefa Szczurek-Żelazko (PiS), Urszula Rusecka (PiS), Wiesław Krajewski (PiS), Stanisław Bukowiec (Porozumienie), Norbert Kaczmarczyk (SP), Piotr Sak (SP), Urszula Augustyn (PO) i Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL).

Pełna treść pisma:

Szanowna Pani Poseł! Szanowny Panie Pośle!

Reprezentując Klub Konfederacji w mieście Bochnia, zwracamy się do Pani/Pana z ogromnie istotną prośbą, o dokonanie kilkukrotnego namysłu nad sposobem głosowania wobec ustawy pozwalającej weryfikować pracodawcy, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19 oraz jej ODRZUCENIE.

UZASADNIENIE

Wszyscy mamy świadomość tego, że powołaniem Sejmu jest stanowienie prawa, natomiast zapowiadana przez Ministra Niedzielskiego ustawa segregująca pracowników jest nie dość, że bezprawna to także haniebna. Projekt tej ustawy to nic innego jak wprowadzanie przymusu szczepień tylnymi drzwiami. Człowiek może zrezygnować z wielu przywilejów życia społecznego, lecz praca jest jedyną możliwością zapewnienia bytu sobie i swoim bliskim.

Według doniesień medialnych projekt ma zawierać m.in. przepis o przesuwaniu niezaszczepionych pracowników na inne stanowiska. Skutkować może to obniżką wynagrodzenia lub zablokowaniem możliwości awansu. Ponadto rząd w ten sposób zrzuca z siebie odpowiedzialność za zaniedbania w systemie ochrony zdrowia na pracodawców oraz próbuje antagonizować pracodawców i pracowników. To niedopuszczalne i wyrachowane działanie rządu służy dalszemu kreowaniu sztucznych, a w skutkach faktycznych podziałów Polaków.

Wszelka segregacja sanitarna jest przede wszystkim niezgodna z Konstytucją RP! Uderza w wyżej wymienione wolności i swobody obywatelskie milionów Polaków m.in. prawa do prywatności, tajemnicy medycznej oraz równości wobec prawa. Należy pamiętać w szczególności o osobach, które z obiektywnych przyczyn medycznych nie mogą i nie powinny szczepić się na COVID–19. Dlaczego bez powodu mają być dyskryminowane? Dodatkowo należy pamiętać o tym, że nawet dane Ministerstwa Zdrowia wskazują już oficjalnie, że osoby zaszczepione to 30% zgonów na COVID-19, a 36% to zakażeni. Zapowiadana segregacja sanitarna pracowników obnaża brak logicznej i spójnej strategii rządu wobec walki z COVID-19.

Z ogromną nadzieją pokładaną w Pani/Pana zdrowym rozsądku oraz poszanowaniu wolności i swobód swoich rodaków, w tym także niewątpliwie części swoich wyborców, przypominamy treść przysięgi poselskiej: "Ślubuję uroczyście, jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej".

Nalegamy do rozważnej refleksji na temat wszystkich niedopuszczalnych skutków proponowanej ustawy antagonizującej z podstawowymi prawami gwarantowanymi Konstytucją, jak swobody obywatelskie, równość wobec prawa i wolność.

Apelujemy o działanie w poczuciu odpowiedzialności za swoje decyzje, własnej godności i honoru, a przede wszystkim z uwzględnieniem dobra Polaków, dzięki którym piastuje Pani/Pan swoje zaszczytne stanowisko.

Wobec powyższego, wnosimy jak na wstępie o ODRZUCENIE ustawy segregującej pracowników, jako godzącej w podstawowe prawa, wolności, swobody obywatelskie oraz naruszające tajemnicę lekarską.

Z poważaniem,

Członkowie i Sympatycy Klubu Konfederacji Bochnia

Marta Mrzygłód
Lider Klubu Konfederacji Bochnia

Już 16 listopada o godzinie 18:00 pod Sejmem będzie miał miejsce protest „Stop Segregacji Sanitarnej”. Protest ten odbędzie się pierwszego dnia dwudniowego posiedzenia Sejmu, na którym procedowany będzie projekt szczepionkowej ustawy segregacyjnej.