Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-03-31 11:32:22 przez system

Bocheńska oświata nie strajkuje

Ani jedna z bocheńskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich nie przyłączyła się do ogólnopolskiego strajku nauczycieli, który na 31 marca ogłosił Związek Nauczycielstwa Polskiego.

ZNP zorganizowało tę formę protestu przeciwko reformie edukacji, którą przedstawił polski rząd, czyli stworzenie 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum i 5-letniego technikum. Ale zmiany w szkolnictwie, to nie jedyne postulaty związkowców. Na stronie internetowej ZNP określono trzy ważne sprawy:
- podwyżki - domagają się 10% podwyżki oraz wzrostu udziału płacy zasadniczej w ogólnym wynagrodzeniu, gdyż od pięciu lat nie było podwyżek w oświacie. Obecnie ministerstwo edukacji przygotowuje nowy system wynagradzania nauczycieli, proponując likwidację tzw. średnich wynagrodzeń i niektórych dodatków;
- zachowanie miejsc pracy – ZNP żąda niedokonywania wypowiedzeń stosunków pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych do 31 sierpnia 2022 r.
- utrzymania warunków pracy o płacy – związkowcy z ZNP żądają niedokonywania na niekorzyść zmian warunków pracy do 31 sierpnia 2022 r.

Protestu nie poparła nauczycielska „Solidarność”. W Bochni o strajku informują tylko symbolicznie ZNP-wskie flagi, wywieszone na budynkach szkół.