Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-03-30 21:00:24 przez system

Bocheńska policja się reorganizuje

Z dniem 1 kwietnia na terenie całego powiatu bocheńskiego pozostają tylko czynne dwie jednostki policyjne: komenda powiatowa w Bochni i komisariat w Nowym Wiśniczu. Lokalne posterunki zostaną zlikwidowane. Oznacza to, że z mapy powiatu znikną posterunki w Łapanowie, Trzcianie i Żegocinie, a ich dotychczasowi funkcjonariusze zasilą stany liczebne policjantów w Bochni i Wiśniczu.

Jako powód tej decyzji podaje się rozwój technologiczny w zakresie telekomunikacji, możliwość szybkiego kontaktu z Policją, niezwłoczną reakcję na zdarzenia, całodobowe zapewnienie sił i środków policyjnych do niezwłocznej reakcji na zgłoszenie, zmiany w dynamice i strukturze przestępczości, dostosowanie taktyki działań Policji do występujących zagrożeń.

Reorganizacja ma przynieść zwiększenie liczby służb zewnętrznych (więcej patroli), poprawę szybkości i jakości reakcji na zgłoszenia, umożliwienie służby w systemie 3-zmianowym, racjonalne wykorzystanie środków transportu, poprawę organizacji pracy.

Budynki po zlikwidowanych posterunkach pozostaną własnością Policji i jeden raz w tygodniu będą pełnić w nich dyżury dzielnicowi.