Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-05-19 00:53:27 przez system

Bocheńska "Solidarność" zaprosiła posłanki na Sejm RP

W poniedziałek 16 maja w siedzibie Oddziału NSZZ "Solidarność" przy ul. Białej odbyło się forum, poświęcone zapowiadanej reformie oświaty.

Na zaproszenie Agnieszki Morawiec, koordynatora "Solidarności" w forum uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele bocheńskich szkół oraz z sąsiednich gmin. Honorowymi gośćmi były posłanki na Sejm RP: Urszula Rusecka (z Wieliczki, członkini sejmowej komisji oświaty i aktywności społecznej) oraz Józefa Szczurek-Żelazko (z Brzeska, członkini komisji zdrowia).

A. Morawiec podkreśliła, że celem zarówno tego forum jak i spotkania z nową kurator Małopolski było i jest umożliwienie przedstawicielom miejscowej edukacji wyrażenia swoich uwag, propozycji i obaw związanych z zapowiadanymi reformami. Wszyscy zgromadzeni jednogłośnie wyrażali sprzeciw wobec likwidacji dotychczasowej struktury szkół, co wiązałoby się z ogromnym bezrobociem wśród nauczycieli.

Powszechnie zgodzono się, że należy jedynie wyeliminować popełniane błędy, a przede wszystkim zmienić podstawę programową. Nauczyciele zwrócili uwagę na potrzebę rozbudowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej już na poziomie przedszkoli i wzmocnienia jej w nauczaniu wczesnoszkolnym. Ponadto wnioskowali o powrót do szkól gimnastyki korekcyjnej oraz gabinetów lekarskich, aby zapewnić skuteczną profilaktykę.

Apelowano również o doprecyzowanie współpracy policji i sądownictwa ze szkołą, aby lepiej wspierały ją w działaniach wychowawczych. Urszula Rusecka, odnosząc się do tych uwag zapewniła, że planowane zmiany nie przyczynią się do zwolnień nauczycieli, lecz przede wszystkim skoncentrują się na tzw. podstawie programowej.

Pani poseł powiedziała m.in., że nauka w liceum znów będzie 4-letnia, pozycja kuratora (znacznie wzmocniona) ma służyć szkołom. Z kolei Józefa Szczurek - Żelazko potwierdziła, że w komisjach sejmowych dyskutuje się nad opieką medyczno-stomatologiczną w szkołach oraz nad wzmocnieniem współpracy poszczególnych resortów, dotychczas zbyt hermetycznych w swych działaniach, aby wspomóc szkoły i nauczycieli.

Z dużą aprobatą i zainteresowaniem ze strony poseł Ruseckiej spotkał się, omówiony przez prezesa Bocheńskiego Związku Pracodawców, Edwarda Sitko projekt, dotyczący wsparcia szkolnictwa zawodowego przez lokalnych przedsiębiorców. Na podstawie projektu autorstwa A. Morawiec Bocheński Związek Pracodawców opracował swój dokument porozumienia pracodawców ze szkołami ponadgimnazjalnymi w sprawie praktycznej nauki zawodu.

W nowym roku szkolnym pierwszoklasiści z Zespołu Szkół nr 1 w Bochni, w wybranych specjalnościach, będą mogli liczyć na miejsca praktyk, stypendium naukowe, a po zakończeniu nauki miejsce pracy u bocheńskich pracodawców.

Forum miało formę spotkania zamkniętego, uczestniczyły w nim osoby bezpośrednio zaangażowane w szkolnictwo.

Obie poslanki zapewniły, że wszelkie uwagi i propozycje zostaną przez nie wykorzystane w pracach komisji sejmowych.