Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-10-26 09:45:24 przez system

Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej oficjalnie otwarta

25 października około godziny 10.30 symbolicznym przecięciem wstęgi oficjalnie otwarto Bocheńską Strefę Aktywności Gospodarczej. Podczas uroczystości burmistrz Bochni Stefan Kolawiński mówił, że powstała strefa jest „finansowym zapleczem Bochni”.

Jak podkreślił - upatruje on w tym miejscu szczególnej roli rozwoju Bochni.

Stefan Kolawiński w swoim wystąpieniu zwrócił również uwagę, że strefa powstała m.in. dzięki jego poprzednikom, którzy piastowali funkcje burmistrza.

Jest to powierzchnia ponad 61 hektarów i nie ukrywam, że powstała staraniem wszystkich moich poprzedników. Pierwsze działki kupował na tej strefie Pan burmistrz Wojciechowski. Kolejne Pan burmistrz Cholewa i Pan burmistrz Kosturkiewicz. Ja również swoje trzy grosze tutaj dorzuciłem, natomiast wszystkie starania, które były czynione to były czynione przez mojego poprzednika, który składał wniosek o zagospodarowanie strefy aktywności gospodarczej. Niestety nie udało mu się tego sfinalizować, mnie za kolejnym którymś podejściem się to udało – mówił burmistrz Bochni.

Szczególnymi podziękowaniami od burmistrza został obdarowany obecny podczas uroczystości marszałek Stanisław Sorys, a także m.in. naczelnik wydziału gospodarki mieniem komunalnym Tomasz Kuc, skarbnik Gminy Miasta Bochnia Grażyna Zioło, a także Tomasz Przybyło i Robert Cerazy.

Mam nadzieje, że ten krok, który dzisiaj wykonujemy to jest krok w przyszłość, która zaowocuje czymś pięknym dla Bochni, przyniesie prace mieszkańcom, a miastu środki finansowe – podsumował swoją przemowę Stefan Kolawiński.

Marszałek Stanisław Sorys podkreślał natomiast radość z kolejnego otwarcia strefy aktywności gospodarczej na terenie dawnego województwa tarnowskiego.

Za kilka lat na wszystkich terenach tutaj będą powstawały zakłady, tutaj będzie wytwarzany dochód narodowy. Za to bardzo serdecznie dziękuje. Życzmy sobie, aby tworzyć dobry klimat przy tej strefie aktywności gospodarczej, aby przedsiębiorcy przychodzili tutaj i instalowali swoją przyszłość, bo w taki sposób dajemy szanse rozwoju gospodarczego – mówił marszałek.

W ciepłych słowach o Bocheńskiej Strefie Aktywności Gospodarczej wyraził się także starosta bocheński Jacek Pająk.

Patrząc na tą strefę aktywności gospodarczej powiat bocheński widzę powiatem pięknym i doskonałym. Takie mądre, logiczne, spójne i w zgodzie realizowane przedsięwzięcia budują to miasto, tą gminę, ten powiat – zaznaczył Jacek Pająk.

Po głównej części uroczystości i przecięciu wstęgi wszyscy zgromadzeni goście na czele z burmistrzem udali się do pierwszego działającego w Bocheńskiej Strefie Aktywności Gospodarczej zakładu, firmy Werner Kenkel, aby zobaczyć, jak funkcjonuje.

Minione cztery lata były okresem wzmożonych działań mających na celu uzbrojenie terenu i rozpoczęcie działalności Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – projektu, który już kilkanaście lat temu był wskazywany jako priorytetowy dla przyszłości Bochni. Było to najważniejsze zadanie do zrealizowania w mijającej kadencji bocheńskich urzedników.

Bocheńskie tereny inwestycyjne zostały wyposażone w niezbędną infrastrukturę w postaci:
• sieci wodociągowej, dostarczającej i rozprowadzającej wodę,
• linii średniego oraz niskiego napięcia, zasilających obiekty infrastruktury na terenie BSAG,
• sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków, odprowadzającej ścieki z terenu BSAG,
• sieci kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe z terenu BSAG, z infrastrukturą podczyszczającą i wylotami wód deszczowych,
• dróg dojazdowych do terenu BSAG i dróg dojazdowych na terenie BSAG,
• sieci kanalizacji teletechnicznej przygotowanej do rozprowadzenia przewodów teletechnicznych,
• przebudowy sieci infrastruktury kolidującej z projektowaną inwestycją.

Inwestycja została dofinansowana ze środków UE w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego kwotą blisko 10 mln zł, natomiast wartości inwestycji wyniosła blisko 16 mln zł.

Dla terenu strefy został również opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - umożliwiający tym samym sprawną realizację inwestycji prowadzonych przez przedsiębiorców.

Miasto sprzedało już cztery części terenu BSAG. Na jednej z nich powstał nowoczesny zakład, a na dwóch budowane są kolejne. Pozostałe działki są przygotowane do sprzedaży dla kolejnych inwestorów. Najwiekszym inwestorem jest firma Werner Kenkel, która docelowo ma zatrudniać 350 osób.

Po firmach Werner Kenkel, Górstal i Gerex Net czwartą inwestycją jest Wielobranżowy Zakład Produkcyjno-Usługowy Krzysztof Tomala z Mikluszowic. Firma kupiła działkę o powierzchni 2,0006 ha za 1 764 602 zł brutto. Inwestycją będzie hala magazynowa i budynek administracyjny. Hala ma mieć powierzchnię 1500 m2, a inwestycja ma docelowo dać zatrudnienie dla 50 osób.